Schenking negentiende-eeuwse archiefstukken Sytze Wierda

Sytze Wopkes Wierda (1839-1911), architect bij de Nederlandse Spoorwegen, vertrok in 1887 naar Zuid-Afrika. Zijn dochter Hinke huwde in Pretoria in november 1901 Coenraad Jacob Gerbrand van Hoogstraten (1871-1963). Nazaten van dit echtpaar hebben drie documenten aan het Familiearchief-Van Hoogstraten geschonken. Het gaat om zijn door de Zuid-Afrikaanse president Paul Kruger ondertekende aanstelling op 1 oktober 1893 tot “Hoofd van Publieke werken en Gouvernements Ingenieur en Architect” en een 25 april 1894 gedateerde verklaring dat Wierda gekozen is tot “Honorary member of the South African Association of Engineers and Architects”.

Het derde stuk betreft zijn hier afgebeelde portret, dat in 1894 in een tijdschrift werd gepubliceerd en waaronder zijn functies staan genoemd: “Chief of Public Works, member Royal Institute of Engineers at het Hague, and Vice-President of the South African Association of Engineers and Architects at Johannesburg”. Een park in Pretoria is naar hem genoemd.