Foto-archief

Het foto-archief wordt momenteel geïnventariseerd en gedigitaliseerd, nader nieuws volgt.

Aanvullend materiaal, hetzij ter conservering onder optimale condities, hetzij in de vorm van een digitale kopie, is uiteraard altijd zeer welkom! Voor meer informatie: fotoarchief@vanhoogstraten.org.