Overlijden Guus van Hoogstraten

Op 23 april 2012 overleed onze neef Guus van Hoogstraten, na een ziekte die hem jarenlang aan huis bond.

Vanaf de oprichting van onze Stichting Familie van Hoogstraten, in 2004, was Guus van Hoogstraten daarvan bestuurslid, tweede secretaris om precies te zijn.

Achteraf bezien kon de betiteling “tweede secretaris” niet beter gekozen zijn. Tijdens vergaderingen sprak Guus weinig en ook op andere momenten trad hij niet op de voorgrond. Hij deed het werk dat hij voor de Stichting belangrijk vond in stilte, onopgemerkt haast.

Guus beschikte over een bijzondere combinatie van vaardigheden. Als automatiseringsdeskundige zette hij de website op waarop u nu dit bericht leest. Guus hield de genealogie van de familie up-to-date en beheerde de bibliotheek van de stichting. Verder bleken zijn studie Franse taal- en letterkunde en zijn jarenlange werk bij het Leidse antiquariaat AioloZ van Piet van Winden van groot nut bij het maken van de inventaris van het familiearchief. Die inventarisatie was nodig om het archief onder te brengen bij het Nationaal Archief in Den Haag en toegankelijk te maken voor onderzoek. Zonder de nauwgezetheid en het doorzettingsvermogen van Guus zou dat niet zo voorspoedig zijn verlopen, en zou de inventaris nooit zo grondig en gedetailleerd zijn geworden. Ook tijdens zijn moedig gedragen ziekte heeft Guus zich naar vermogen voor de Stichting ingezet.

Als familie en vanuit onze Stichting zijn we Guus blijvend dankbaar voor al zijn inspanningen.

Onze neef Gustaaf Herman Paulus van Hoogstraten is slechts 50 jaar oud geworden.