Archief

Het archief geeft een uniek beeld van de geschiedenis van de familie van Hoogstraten, en bevat documenten (originelen en afschriften) uit de periode tussen het einde van de zestiende eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw: brieven, dagboeken, notariële akten, boedel-inventarissen, testamenten, administratieve bescheiden, (portret)foto’s, krantenknipsels, gelegenheidsdrukwerk, genealogische aantekeningen, stamboom-schetsen, enzovoorts. Alle stukken zijn eind 2004 in bruikleen overgedragen aan het Nationaal Archief te Den Haag.

Deel I Hoogstratiana; stukken betreffende de familie Van Hoogstraten en aanverwante families.

De inventaris van dit deel werd in de periode 2001-2004 gemaakt door
drs. G.H.P. van Hoogstraten en dr. M. Roscam Abbing.

Deel II Scriveriana; stukken betreffende Petrus Scriverius, de familie Schrijver en aanverwante families.

De inventaris van dit deel werd in de periode 1985-2004 gemaakt door
dr. P. Tuynman en dr. M. Roscam Abbing.

De tekstversies (zonder illustraties) van de inventaris zijn middels onderstaande links te downloaden:

Hoogstratiana    (3.399 KB)

Scriveriana         (631 KB)

Een rijk geïllustreerde digitale inventaris op mini CD-R (doorsnede 8 cm) is te bestellen bij de familiestichting (zie de pagina Nieuws).

Naast dit archief beschikt de Stichting over een bibliotheek met drukwerk van of over leden van de familie (op dit moment 231 titels), een “prentenkabinet” en een fotoarchief. Op termijn zullen de inventarissen hiervan ook via deze website te raadplegen zijn, en zal familieleden de mogelijkheid worden geboden stukken uit bibliotheek of prentenkabinet onder bepaalde condities in bruikleen te krijgen.