nieuws

Bestuursvergadering 13 december 2020.

Het Bestuur zal onder meer terugblikken op het leven van mr Gerard Lodewijk van Hoogstraten (Wicky) die in de loop van dit jaar op 86 jarige leeftijd is overleden, te weten op 4 juli 2020. Eerder dit jaar herdachten wij mw Renée Louise van Holthe tot Echten – van Hoogstraten (1933)  die op 10 maart 2020 kwam te overlijden. Verder heeft het Bestuur een beslissing genomen over een collectie schilderijen, die ooit aan het Instituut Collectie Nederland (nu Rijksdienst Cultureel Erfgoed) zijn geschonken. Deze schenking werd echter later betwist, en er wordt nu een definitief standpunt gevraagd. Het Bestuur heeft besloten de betwisting van de schenking niet door te zetten, doch aan te dringen op het verlengen van de bruikleen van één bepaald schilderij uit die collectie waarop een onzer voorouders is geportretteerd.  De Stichting heeft zich vastgelegd op een ondersteuning van het project betreffende een nieuwe herdenkingssteen of grafsteen van schilder Samuel van Hoogstraten, in de Munterskapel in Dordrecht. Dit project vordert gestaag, en zal gaan spelen in 2022, wanneer in Dordrecht enkele herdenkingen plaatsvinden.