Familiedag 2022

Zondag 25 september jl. vond weer de vijfjaarlijkse familiedag plaats van de familie van Hoogstraten.
De vorige editie in 2017 was in Breda. Deze keer troffen we elkaar in Dordrecht, in het gastvrije Dordrechts Museum aldaar. Een goede reden daarvoor was de recente  aankoop door het Museum van een portret door onze voorvaderlijke oom Samuel van Hoogstraten (1627-1678). Te weten het manshoge portret van sir Norton Knatchbull, door hem geschilderd rond 1667. 

Over dit schilderij en Samuel kregen wij daarbij een interessante verhandeling door conservator dr. Sander Paarlberg. Zie ook de eerdere vermelding op deze website, en de site van het Museum: www.dordrechtsmuseum.nl.

Daarna volgde een ander bijzonder gebeuren. We begaven ons naar de Grote Kerk in Dordrecht, alwaar in de Munsterkapel een gedenksteen werd onthuld voor Samuel. De Stichting heeft meegewerkt aan initiatief en uitvoering daarvan, en daar ook financieel aan bijgedragen. Maar we zijn ook erkentelijk voor dit Dordtse initiatief.

Voor de ca  25 aanwezige familieleden was het een geanimeerde en memorabele dag!