De aanbidding der Koningen

Ons schilderij: “De aanbidding der Koningen” geschilderd door ons aller voorvader Dirk van Hoogstraten (1578-1640) hangt sinds kort “op zaal” in het Dordrechts Museum, in bruikleen, mede namens onze familiestichting. Wij zijn natuurlijk zeer verheugd over deze ontwikkeling.

De directie van het Dordts Museum wil, als dank, belangstellende familieleden daarom graag een keer ontvangen. Dat zal zijn op:

woensdag 19 december, om 14.00

Plaats van ontmoeting is het restaurant aldaar. Mw. Annette de Vries, hoofd collecties, en Sander Paarlberg, conservator oude kunst, zullen ons daar begroeten en later meenemen en rondleiden in het museum, inclusief onze eigen Dirk dus.

Adres: Dordrechts Museum, Museumstraat 32, 3311 XP Dordrecht.

Opgave vooraf is noodzakelijk, graag voor 12 december a.s. als men (al niet met partner) bij deze mooie gelegenheid aanwezig wil zijn. Alle familieleden zijn van harte uitgenodigd.

Mailadres secretaris : mhoogstr@chello.nl