Boekpresentatie Petrus Scriverius Harlemensis

De Leidse humanist Petrus Scriverius (1576-1660) is een sleutelfiguur in de zeventiende eeuw. Je komt zijn naam in de literatuur regelmatig tegen, meestal echter zijdelings. Hij is relatief onbekend gebleven, er is bijvoorbeeld geen straatnaam naar hem genoemd. In het familiearchief Van Hoogstraten berusten archiefstukken, de Scriveriana, die op hem betrekking hebben, met name een dertigtal aan hem gerichte brieven.

In het boek dat 28 september verschijnt, worden alle achterhaalde brieven aan en van Scriverius, 565 in totaal, beschreven. Dat geldt ook voor de inscripties in Scriverius’ beroemde album amicorum dat in de Koninklijke Bibliotheek berust, en bijvoorbeeld voor handgeschreven dedicaties in boeken. Er is een overzicht van het drukwerk waar Scriverius bij betrokken was, als schrijver, uitgever of waaraan hij zijn medewerking verleende, inclusief lofdichten van zijn hand onder gegraveerde portretten. Er is een apart hoofdstuk over de herkomst van de brieven, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de brieven in het Van Hoogstraten archief in tegenstelling tot andere stukken niet vererfd zijn in de familie, maar op een later moment moeten zijn verworven.

Al met al is Petrus Scriverius Harlemensis vooral een boek dat bronnen ontsluit en van nut zal zijn bij toekomstig onderzoek naar Scriverius en zijn rol in de Republiek der Letteren. De Stichting Familie van Hoogstraten heeft de uitgave financieel gesteund.

M. Roscam Abbing en P. Tuynman, Petrus Scriverius Harlemensis (1576-1660). A Key to the Correspondence, Contacts and Works of an Independent Humanist, Leiden (Foleor publishers) 2018. ISBN: 978 90 75035 49 0. Geïllustreerd, 369 blz.

Boekpresentatie vrijdag 28 september 2018 om 16.00u (inloop vanaf 15.30 uur), Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Witte Singel 27, Leiden. Bijwonen kan via aanmelding (aanmelden@library.leidenuniv.nl).

Tijdens de presentatie te koop voor € 90, daarna in de winkel € 140.