Bibliotheek

 

Eén van de doelstellingen van de Stichting is het conserveren van uit het Archief afkomstig drukwerk: boeken en artikelen geschreven, uitgegeven of vertaald door Van Hoogstratens, maar ook secundaire literatuur betreffende onze familie.

Dankzij donaties van verschillende familieleden breidt de collectie zich steeds verder uit.

 

Hieronder vindt u een overzicht van op dit moment aanwezige titels. Om begrijpelijke redenen wordt op deze plaats de huidige locatie van de stukken niet vermeld.

De bibliotheek omvat de volgende afdelingen:

A. Algemene literatuur betreffende de familie van Hoogstraten

B. Literatuur gerangschikt op generatie-nummer

C. Ex libris van Hoogstraten

D. Literatuur betreffende geparenteerde families

E. Literatuur betreffende niet geparenteerde Van Hoogstratens

F. Documentatie ongepubliceerd

 

 

 

A.            Algemene literatuur betreffende de familie van Hoogstraten

 

 

 

Baud, Jhr. Mr. W.A. De semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851. Assen, Van Gorcum, 1983. 3 delen. Ingenaaid. 242, 408, 308 p.

 

Inliggend diverse aantekeningen en knipsels betreffende onderhavige correspondentie. De familie Baud is via de familie Van Son gerelateerd aan de familie v.H.

 

         Herkomst:   Donatie J.S.F. van Hoogstraten (XIV-K)

         Datum:       16 december 2003

 

 

Bellew, George. “Escallops in armory”. Overdruk uit: The Scallop, London, Shell, 1957. Ingenaaid. 16 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       7 augustus 2005

 

  

Feltz, A.C.A.W. Baron van der. Charles Howard Hodges 1764-1837. Assen, Van Gorcum, 1982. Linnen met stofomslag. VIII, 400 p.

 

         Oevrecatalogus met verschillende afbeeldingen van portretten door Hodges van Van Hoogstratens en aanverwante families.

 

         Herkomst:   Donatie J.S.F. van Hoogstraten (XIV-K).

         Datum:       16 december 2003

 

 

Hoogstraten, Guus van & Roscam Abbing, Michiel. Genealogie van de familie van Hoogstraten. Nieuwegein, in eigen beheer, 1997. 48 p. Oplage: 200 genummerde exemplaren hors commerce.

 

         Herkomst:   Donatie Guus van Hoogstraten (XVI-A)

         Datum:       1 juli 2002

 

 

Roscam Abbing, Michiel. Van Hoogstraten: iconografie van een familie. Amsterdam, in eigen beheer, 1987. 160 p. Oplage: 200 exx.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       31 december 2001

 

 

Schouten, H.J. Register op de geslachtsnamen voorkomende in de “Beschrijvinge der stad Dordrecht” van Mattijs Balen (1677). ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1909. Ingenaaid. (VIII), 116 p. Oplage: 200 exx.

 

         Op recto voorplat in de hand van J.S.F. v.H. (XIV-K) de aantekening “DUPLICATE”.

 

         Op verso voorplat het ex libris van François v.H. (XIII-H).

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K)

Datum:       12 oktober 2002

 

 

Thierry de Bey Dolleman, M. Kenau Simonsdochter Hasselaar verwanten en afstammelingen, Haarlem 1973, 44 p. (waarin opgenomen de nakomelingen van Amanda August Schoch (1869-1951) gehuwd met Ds. Gerard van Hoogstraten (1870-1920)).

 

         Herkomst:   Donatie Arend Hubrecht

Datum:       1 oktober 2006

 

 

Thissen, Peter. Werk, netwerk en letterwerk van de familie van Hoogstraten in de zeventiende eeuw. Sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van geletterden in de Republiek. Amsterdam/Maarssen, APA-Holland University Press, 1994. XIV, 338 p.

 

Met uitgebreide opdracht van de schrijver aan Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e)

         Datum:       19 januari 2002

 

 

Thissen, Peter. Summary ‘Life and Work’ of the Van Hoogstraten Family in the seventeenth century. Socio-economic and socio-cultural backgrounds of literati in the Dutch Republic. Overdruk uit Thissen, Peter. Werk, netwerk en letterwerk van de familie van Hoogstraten in de zeventiende eeuw. Sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van geletterden in de Republiek. Amsterdam/Maarssen, APA-Holland University Press, 1994. 16 p.

 

         Hierbij:

         Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare verdediging van bovengenoemd proefschrift.

Aanbiedingsbrochure met bestelbon.

         Plattegrondje locatie aula/congresgebouw K.U.N.

         Brief van Michiel Roscam Abbing aan J.S.F. v.H. (XIV-K), d.d. 4 december 1994, met bjigevoegd “Toespraak voor Peter Thissen. Tijdens het promotiediner op 2 december 1994 in restaurant “’t Koeskeshuus”, Plasmolen”. 1 vel (dubbelzijdig) typoscript.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

“van Hoogstraten”. Overdruk (drie exemplaren) uit A.A. Vorsterman van Oyen. Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën. Groningen, 1881. Katern van 4 p. (groot formaat; bewaard in “Grote Doos Prenten, foto’s en tekeningen”).

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       15 november 2003

 

 

Nederduitsche en Latynse keurdigten, By een verzamelt door de Liefhebberen der Oude Hollandse Vryheit. Op nieuws overzien en wel met een derde vermeerderd. De meeste moit voor dezen gedrukt. Rotterdam, Pieter van der Goes, 1710-1734. 10 delen in vier banden. Halfleder met kartonnen platten. Bevat tevens Schimp- en hekeldigten Uit verscheidene Poëten, gevolgt na den Roomsen Juvenalis En de Satyrise Gezigten, van den Spaansen Quevedo, &c. Hoorn, Tyme van Nes, 1726.

 

         Bevat bijdragen van François (VI), David (VII-A), Jan (VII-B) v.H. en vele anderen.

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K)

Datum:       12 oktober 2002

 

 

W. “De schelp en de heraldiek”. In: Olie. Maandblad voor het personeel der tot de Koninklijke/Shell groep behorende maatschappijenoktober 1955.

 

         Bevat onder meer een afbeelding van het familiewapen v.H.          

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Idem. Los katern.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       7 augustus 2005

 

 

Genealogie van het geslacht Van Hoogstraten. S.l., s.d. 108 p. (losbladig) in omslag. Handgeschreven genealogie tot omstreeks 1920, met talrijke fraaie aquarellen van geparenteerde families.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       7 augustus 2005

 

 

 

B.    Literatuur gerangschikt op generatie-nummer

 

 

 

V Dirck

 

 

Veth, G.H. “Dirk van Hoogstraten”. S.l., s.d. In blind omslag. 8 p. Overdruk uit Oud Holland IV, 4

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

V-a Samuel

 

 

Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, anders de zichtbaere werelt. Rotterdam, Fransois van Hoogstraeten, 1678. Volmarokijn met gedecoreerde, vergulde rug. Op verso voorplat ingeplakt ex libris François v.H. (XIII-H).

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing. In bruikleen

Datum:       7 juli 2002

 

 

Blanc, Jan (ed.). Introduction a la haute école de l’art de peinture. Traduction, commentaires et index par Jan Blanc.Genève (Droz) 2006. 574 p.

 

         Herkomst:   Donatie Jan Blanc

Datum:       1 oktober 2006

 

 

Blanc, Jan. Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle. La théorie de l’art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing. In bruikleen.

         Datum:       3 juli 2012

 

 

Brusati, Celeste. Artifice and Illusion. The Art and Writing of Samuel van Hoogstraten. Chicago/London, The University of Chicago Press, 1995. XXVIII, 404 p.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       19 januari 2002

 

 

Czech, Hans-Jörg, Im Geleit der Musen. Studien zu Samuel van Hoogstratens Malereitraktat Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst: Anders de Zichtbaere Wereld (Rotterdam 1678), Münster, Waxmann Verlag, 2002.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing. In bruikleen.

         Datum:       3 juli 2012

 

 

Groot, Jacob M. de. “Interieur met dame en hondje door Samuel van Hoogstraten (Dordrecht 1627-1678)”. In: Dordrechts Museum Bulletin XIX (1994), 6. 6 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

N.N. “Samuel van Hoogstraten. Trompe-l’oeil stilleven”. In: Dordrechts Museum Bulletin XVII (1992), 4. 6 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Roscam Abbing, Michiel. De schilder en schrijver Samuel van Hoogstraten 1627-1678. Eigentijdse bronnen & oeuvre van gesigneerde schilderijen. Leiden, Primavera Pers, 1993. 192 p.

 

         Hierbij:

         Fondslijst Primavera Pers 1993.

         Brief d.d. juli 1993  m.b.t. “Actie Samuel”, om fondsen te werven voor deze uitgave, met opgave-formulier.

         Brief d.d. 9 november 1993 van Museum “Het Rembrandthuis” met uitnodiging tot het bijwonen van de presentatie van bovengenoemd werk.

         Nicolaas Matsier, “De flonkering van doodgewoonheid”, in NRC Handelsblad, 1 juni 1994. Krantenknipsel.

         Nicolaas Matsier, “Nonchalance”, in NRC Handelsblad, 8 juni 1994. Krantenknipsel.

         Inschrijf-formulier “Samuel van Hoogstraten-symposium” in het Dordrechts Museum, 3 december 1994, met overzicht van publicaties en samenvattingen (3 vel A4).

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       31 december 2001

 

 

Roscam Abbing, Michiel. “Samuel van Hoogstraten over een schildering op goudleer door Rembrandt (1648)”. In: Roscam Abbing, Michiel. Rembrandt toont sijn konst. Bijdragen over Rembrandt-documenten uit de periode 1648-1756. Leiden, Primavera Pers, 1999. 272 p.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       31 december 2001

 

 

Staring, A. “Een portret van Samuel van Hoogstraten”. S.l., s.d. 8 p. in omslag. Overdruk uit Oud-Holland, nr. 5

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Thissen, Peter. “De schilder Samuel van Hoogstraten en zijn literaire aspiraties”. Overdruk uit: Ex Tempore. Historisch Tijdschrift KU Nijmegen XII (1993). 10 p. zonder omslag.

 

         Hierbij:

         Brief van Peter Thissen aan J.S.F. v.H. (XIV-K) d.d. 20 juli 1993

         Concept brief van J.S.F. v.H. (XIV-K) aan Peter Thissen d.d. 9 september 1993

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Weststeijn, Thijs. The Visible World. Samuel van Hoogstraten’s Art Theory and the Legitimation of Painting in the Dutch Golden Age, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008.

 

         Hierbij:

         Uitnodiging voor het bijwonen van de promotie op 23 november en recensie NRC Handelsblad 13 februari 2009 en book review Simiolus 33 (2007/2008) door Jan Blanc.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing. In bruikleen.

         Datum:       3 juli 2012

 

 

 

VI François

 

 

Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden, door F.v.H. Rotterdam, Fransois van Hoogstraeten, 1668. Halfleer. (14), 208 p.

 

         Herkomst:   Donatie van Gustaaf Gerard Samuel van Hoogstraten (XV-C)

         Datum:       9 juni 2002

 

 

De SCHOOLE der WERELD, Geopent in CXL. Vliegende Bedenkingen op veelerhande voorvallende Gezichten en Zaeken; Toege-eigent aen den overleden Heere Jacob Cats. Door F.V.H. Met kopere Plaeten verzien. Dordrecht, Fransois van Hoogstraeten, 1682. Volperkament. (4), 8, 304 p. 1e druk. In dezelfde band: Mengeldichten Door F.v.H. (4), 86 p.

 

         Op verso schutblad het ex libris van François v.H. (XIII-H).

        

         Inliggend: uit catalogus van Antiquariaat Gysbers & Van Loon gescheurde pagina waarop de tweede druk van dit werk wordt aangeboden voor Hfl. 800,00.

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K)

Datum:       12 oktober 2002

 

 

De SCHOOLE der WERELD, Geopent in CXL. Vliegende Bedenkingen op veelerhande voorvallende Gezichten en Zaeken; In’t Latyn opgesteld door JOSEF HALL, En in Nederduits Digt gevolgt door FRANCOIS  VAN HOOGSTRATEN. Met Platen. Tweede Druk vermeerdert met eenige Mengeldigten. Amsterdam, Marten Schagen, z.j. Volmarokijn. (14), 304, (4), 94 p.

 

         Op schutblad in handschrift “Toebehorende aan Hendrik Rijsenbrij”

        

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

Datum:       7 juli 2002

 

 

[vert.]. Handboexken van den christelijken ridder, vol heilzaeme en nutte leeringen, in ‘t Latijn beschreven door DESIDERIUS ERASMUS van Rotterdam; Nu nieulijks in Nederduits vertaelt Door F.v.H. Rotterdam, François van Hoogstraten, 1677. In perkamenten bandje. (12), 422 p.

 

         Blijkens inliggend gedicht een Sinterklaas-cadeau van Constantia (Conny) aan haar vader Frans, op 5 december 1954.

 

         Herkomst:   Donatie van Constantia van Hoogstraten (XIII-H-d). In bruikleen

         Datum:       23 mei 2002

 

 

[div. auteurs]. Lyktranen / Over / Fransois van Hoogstraten, / Overleden te Rotterdam, / Den vierentwintigsten van Loumaend des jaers 1696. Ingenaaid (1 katern). 8 p.

 

         Bevat:

         D.B. Ter gedachtenisse / van den tael- en dichtkundigen / Fransois van Hoogstraten. / Omne sacrum mors importuna profanat

         Joachimus Targier, In obitum / Francisci van Hoogstraten, / Viri integerrimi & poëtae eximii

         A. Jansen van der Goes. Op de Dood / Van / Fransois van Hoogstraten

         D.B. Gedachtenisse / Van / Fransois van Hoogstraten. / Aen zynen Zoon / J.v.H. / Klinkdicht

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

 

VII-A David

 

 

Aen den Heere / Joan Mosch, / Toen hij der Medicinen Dokter wierde ingewijd. / Cuncti laetum celebremus honorem. Zonder datum. In omslag. 10 p.

 

         Bevat verder:

         [Amicus Amico]. Op de inwyding / Ter Regtsgeleertheid / Van den Heere / Johan van Hoogeveen

         F. d. Clopper, Ter inweiinge / Van den geleerden Heer / Johan van Hoogeveen, / Tot Regstgeleerde

         Wilh. Lomannus. Op de Promotie van den heer / Johannes Mosch, / tot Doctor in de Medicijnen

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch Dicht vertaelt en met Aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten. Amsterdam, François Halma, 1704. In perkament gebonden. (38), 212 p.

 

         Met kopergravure, voorstellende David, door Pieter van Gunst, en lofgedichten op deze vertaling door J. Vollenhove, A. Moonen, Johannes Brandt, L. Rotgans, J. Pluimer, H. Angelkot en F. Halma.

 

         Herkomst:   Donatie van Constantia van Hoogstraten (XIII-H-d)

         Datum:       23 mei 2002

 

 

Zelfde werk. In een bewerkte bruinleren (volmarokijn) band, met op rug: HOOGSTN / FEDRIUS (sic) / FABELEN.

 

 

Op schutblad handtekening J.W.P. van Hoogstraten 1879. Daarbij in potloodaantekening van François (XIII-H) wie dat was. Idem in zijn hand met potlood jaartallen bij David van H. op titelpagina.

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e)

Datum:       7 juli 2002

 

 

Ter bruilofte / van den heere / Jan van Eik, / Joostzoon, / en Mejuffrouwe / Josina Terwe. [sic]. In: Echtzangen / ter bruylofte van den heere / Jan van Eik, / Joostzoon, / en Mejuffrouwe / Josina Terwe; / in den echt vereenigt binnen Dordrecht / den VI. Van sprokkelmaand MDCCXVIII. [1718]. 4 losse katernen. Sneden verguld. 24 p. Met gravure door N. Verkolje / J. Wandelaar

 

         Bevat verder:

         Corn. Van Arckel. Nuptiis / praestantissimi juvenis / Ioannis van Eik, I.F. / et castissimae virginis / Iosinae Terwe

         Joh. Van den Brouke. In nuptias / praestantissimi en integerrimi / juvenis / Joannis van Eik, / ac lectissimae virginis / Josinae Terwe

         J. Suderman. Aen den heere / Jan van Eik, / Joostzoon, / op het huwelijk van zyne Eht / met de deuchtlievende jongkvrouwe / Jozina Terwe

         Joannes van Braam. Ter bruilofte / van den heere / Jan van Eik, / Joostzoon, / en Mejuffrouwe / Josina Terwe

         Corn. Van Arckel. Op het zelve

         Joh. Van den Brouke. Op het zelve

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Nieuw woordenboek der nederlantsche en latynsche tale. Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naer hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laetse naeukeurig verklaert en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste Schryveren door S. Hannot. Vervolgens overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten. Dordrecht; Utrecht; Amsterdam, D. En K.J. Goris; W. Van de Water en J. van Poolsum; J. Boom, 1719. Volperkament met op de rug het opschrift “HOOGSTRATEN”. 1017 p. 2e druk.

 

Op verso voorplat opgeplakt ex libris François v.H. (XIII-H). Op recto schutblad de naam D.T. Gevers met de toevoeging “Haarlem, 9 February 1810” [vermoedelijk: Jhr. Mr. Daniel Theodoor Gevers van Endegeest, 1793-1877, die in Haarlem op de Latijnse school zat en in 1810 in Leiden ging studeren, NNBW III, k. 464.

 

Ingeplakt ex libris François (XIII-H).

 

Ingeplakt drie knipsels uit verkoop-catalogi uit de jaren 1960 betreffende een (of meerdere exemplaren van een) latere druk, uit 1771, geprijsd op 35 gulden.

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e)

Datum:       7 juli 2002

 

 

J. v. Vondels treurspelen. Eerste deel. Amsterdam, J. Oosterwyk, 1720. Met een lofdicht ‘Op den nieuwen druk der treurspelen van Joost van den Vondel, opgedragen aen den weledelen grootagtbaren heere Mr. Jan van de Poll, oudt burgermeester der stadt Amsterdam’ Incipit: “Wie trekt my door verheven toonen”. Ondertekend: D. van Hoogstraten. En ‘David van Hoogstraten aen den dichtlievenden Lezer’. Incipit: “Ik heb niet kunnen laten de hant te houden aen deze nieuwe uitgave der Treurspelen van Joost van den Vondel”.

Idem, tweede deel. Amsterdam 1719.

Beide delen in perkamenten band, met op de rug: Vondels / treurspelen / 1. deel (en: 2. deel).

 

Beide delen met ex libris François (XIII-H).

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e)

Datum:       7 juli 2002

 

 

Beginselen of kort begrip der rederykkunst, Ten dienst der Tael- en Dichtlievenden opgestelt door David van Hoogstraten. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1725. Volmarokijn met gedecoreerde rug. (26), 152 p.

 

         Herkomst:   Donatie J.S.F. v.H. (XIV-K)

Datum:       12 oktober 2002

 

 

Beschryving der heidensche goden en godinnen, Getogen uyt de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert. Amsterdam, Jan Winkel, 1733. Volperkament. (4), 14, 272, (34) p. 3e druk.

 

Op recto schutblad de handtekening van J.W.P. v.H. (XII-D) met het jaartal 1885.

 

         Herkomst:   Donatie J.S.F. v.H. (XIV-K)

Datum:       12 oktober 2002

 

 

Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden, beteekend door hunne geslachten. Ten dienst der taallievenden opgemaakt, door D. Van Hoogstraten. Vijfde druk. Aangevuld uit de bijvoegselen van G. Outhof. Doorgaans vermeerderd en opgehelderd door Adriaan Kluit. Amsterdam, Pieter Meijer, 1759. Halfleder (bezaan), kartonnen platten. LXXII, (10), 582 p.

 

Op verso voorplat de handtekening van J.W.P. v.H. (XII-D) met het jaartal 1885.

 

Inliggend: 2 knipsels uit antiquariaatscatalogi (november 1961 en juli 1962), waarin dit werk wordt aangeboden voor Hfl. 25,00.

 

         Herkomst:   Donatie J.S.F. v.H. (XIV-K)

Datum:       12 oktober 2002

 

 

Zelfde werk. Kluit, Adriaan. Gebonden, lederen rug en hoekjes. LXXII, (8), 580 p.

 

         Op verso voorplat het ex libris van François v.H. (XIII-H).

 

         Herkomst:   Donatie van Constantia van Hoogstraten (XIII-H-d)

         Datum:       23 mei 2002

 

 

Keur van Nederlandsche Letteren. Vijf en dertisgste stukje. Amsterdam, M. Westerman, s.d. [1828]. Ingenaaid (voorplat ontbreekt). 72 p.

 

         Herkomst:   Donatie Renée van Holthe tot Echten-van Hoogstraten (XIII-I-d)

Datum:       15 mei 2005

 

 

(vertaling). Munniks, Johan. Verhandelinge / der / wateren, / En hoe men de zelve bezien / moet; / Beschreven door den geleerden Heere / Johan Munniks, / Toen Geneesoeffenaer, nu Professor in / de Hooge Schole van Utregt; / Vertaelt door / David van Hoogstraten / M. Doct. Te Dordregt, By Fransois van Hoogstraten, Boekverkooper, 1683. Halfperkament met hoekjes. Met gravure door A. Houbraaken. (22), 78 p.

 

         I. Hoofdstuk: Van de gesteltenisse en het gebruik der Nieren

         II. Hoofdstuk: Van de Pis

         III. Hoofdstuk: Hoe men de Wateren bezien moet

         IV. Hoofdstuk: Van de kleuren der Wateren

         V. Hoofdstuk: Van de (a) gehoudene deelen der Wateren

         Op p. 76 een belangrijk erratum: Pag.5.lin.15. voor Spruitjes uitgespruit, leest spuitjes uitgespuit

 

         Herkomst:   Op 17 juni 2001 door J.S.F. v.H. (XIV-K) overhandigd aan Michiel Roscam Abbing,

                           die het op 30 december 2001 heeft overgedragen aan de bibliotheek van de Stichting

         Datum:       30 december 2001

 

 

Braam, Joannes. van. Ter gedagtenisse / van den heere / David van Hoogstraten, / dokter der geneeskunst, / en doorluchtig poëet. Zonder datum [1724]. 2 losse katernen. 12 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Broekhuizen, J. van. Nederlandsche Gedichten. Uitgegeven en toegelicht door Dr. R.A. Kollewijn. Amersfoort, A.M. Slothouwer, [1883].

 

         In de inleiding wordt veelvuldig Davids werk over Van Broekhuizen aangehaald: J. van Broekhuizens Leven. Amsterdam, 1712.         

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Hoppestein, A. Ter gedachtenisse / van den / uitmuntenden dichter, / David van Hoogstraten, / der Mediçynen Dokter. Zonder datum [1724]. Ingenaaid (geplakt in omslag). 8 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Nolen, Th. Iets over David van Hoogstraten en de letterkundige twisten van zijn tijd. Rotterdam, A. Eeltjes, 1886. Ingenaaid. 40 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Pels, A. Brief van Philalethes aen zynen Vrient, wegens de beschuldigingen des Heeren Dr. David van Hoogstraten, ten laste van den Heeren Professor Jan de Klerk, in zyn berecht voor J: Oudaens aenmerkingen over Q. Horatius Flakkus Dichtkonst. In dezelfde band onder meer:

Pels, A. J. Oudaans aanmerkingen over Q. Horatius Flakkus dicht kunst, Op onze tyden en zeden gepast. Amsterdam, Gerard Onder de Linden, 1713.

Oudaan, J. Briefswyze aanmerkingen over Q. Horatius Flakkus dichtkunst.

Heusche vermaning van Gisbertus Hortensius aan den lasteraar van den Heere Dr. David van Hoogstraten, wegens het geschil met den Heer Jan de Klerk.

Brief aan Gisbertus Hortensius van zynen vriend, wegens den lasteraar van den Heere Dr. David van Hoogstraten.

Eerkransen voor de Klerikaansche voorvechteren.

Echo, op de Eerkranssen, uitgegeven van het Hoogstrataensche driemanschap.

Burman, Pieter. De logenkramer of Jan de Klerk Van leugenen en lasteringen overtuigt. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1713.

Volperkament.

 

 

Poot, H.K. Lykgedachtenis / van den heere / David / van / Hoogstraten, M.D. / Konrektor der Latynsche / Schoole te Amsterdam. Delft, Reinier Boitet, 1724. Ingenaaid. 12 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Lijkzangen ter gedagtenisse van den Heere David van Hoogstraten, dokter der geneeskunst, en doorluchtig poëet. Overleden den XXI. Van slagtmaand MDCCXXIV. Z.p., z.d. [na 21 november 1724]. Volmarokijn met gedecoreerde, vergulde rug met titel “LYKZANGEN OP HOOGSTRATEN”. Convoluut met de volgende afzonderlijke uitgaven:

 

S. Everwyn. D.M. viri clarissimi Davidis Hooghstratani, medicinæ doctoris, et poëtæ eximii. Z.p., z.d. 2 p.

 

F. van Bochoven. Lykgeheugenis van den heere David van Hoogstraten, aen Nederlants dichteren. Z.p., z.d. 2 p.

 

Joh. van den Brouke. Memoriae Davidis Hoogstratani, M.D. poëtarum sui saeculi proncipis. Z.p., z.d. 2 p.

 

Joannes van Braam. Ter gedachtenisse van den heere David van Hoogstraten, dokter der geneeskunst, en doorluchtig poëet. Z.p., z.d. 12 p.

 

Lijkzangen op de dood van den Heere David van Hoogstraten, der medicynen doctor en vermaard poëet. Z.p., z.d. Bijdragen van Arn. Henr. Westerhovius, Abraham Wieling, G.C., G.S., R. Lepeltak, Laurentius Hanus, P. van der Schelling Th. & J.C., Elbert Clermont, Pr. van de Walle en E. Fonte Sincero. 24 p.

 

Jacobi Philippi et Petri d’Orville. Elegiae in obitum poëtae clarissimi, Davidis Hoogstratani, Batavi. Londini, Anno MDCCXXIV. 12 p.

 

Lyk- en grafdichten, Ter gedachtenisse van den Heere David van Hoogstraten, medicinae doctor. En Fenix der Nederduitsche dichtkonst. Overleden tot Amsterdam den 21 van Slagtmaand 1724. Amsterdam, Johannes van Septeren, 1724. Bijdragen van Elbert Clermont, Adr. De Kramer, Philip Zweerts, Jacobus van der Streng, Hubert Gregorius van Vryhoff, G. Klinkhamer, R.V.R. Kz., Simon Ryser, A.A. en Cornelius Zoutmaat. 30 p.

 

H.K. Poot. Lykgedachtenis van den heere David van Hoogstraten, M.D., Konrektor der Latynsche Schoole te Amsterdam. Delft, Reinier Boitet, 1724. 12 p.

 

Hendrik Schim. Uitvaert van den geleerden heere David van Hoogstraten, doctor der geneeskunst te Amsterdam. Delft, Reinier Boitet, 1724. 6 p.

 

A. Hoppestein. Ter gedachtenisse van den uitmuntenden dichter, David van Hoogstraten, der Mediçynen Dokter. 8 p.

 

Arnold Nachtegael. Helikon in rou over den doot van den geleerden heere David van Hoogstraten, arts en uitstekend dichter te Amsterdam, aldaer overleden den XXIsten in slachtmaent MDCCXXIV. Rotterdam, Johan van Doesburg, 1724. 8 p.

 

Lykzangen over joffrouwe Maria van Nispen, huisvrouwe van den heere Dr. David van Hoogstraten, Overleden t’Amsterdam den 26. van Slacht- en begraven den 1. van Wintermaant, 1708. Amsterdam, François Halma, 1708. Met bijdragen van Joannes de Witt, Franc. Hesselius, Corn. Van Arckel, Gisbertus van den Honert, Suzanna Willemina Brandt, F. van Bochoven, F. Halma, J. Suderman, J. de Haas en D. Willink. 26 p.

 

Mee ingebonden 4 portretgravures:

 

door Petrus Schenk (zie Roscam Abbing, Michiel. Van Hoogstraten: iconografie van een familie. Amsterdam, in eigen beheer, 1987, n° 8, p. 21);

 

door Petrus Schenk (zie Roscam Abbing, Michiel. Van Hoogstraten: iconografie van een familie. Amsterdam, in eigen beheer, 1987, n° 6, p. 21);

 

door Jac. Houbraken (zie Roscam Abbing, Michiel. Van Hoogstraten: iconografie van een familie. Amsterdam, in eigen beheer, 1987, n° 2, p. 18);

 

door P. van Gunst (zie Roscam Abbing, Michiel. Van Hoogstraten: iconografie van een familie. Amsterdam, in eigen beheer, 1987, n° 3, p. 20);

 

         Inliggend: Lyk- en grafdichten op het afsterven van den heere David van Hoogstraaten, Medicyne Docter, en Oud Conrector, der Latynsche Schoole, te Amsterdam. Overleden den 21. van Slagtmaand, 1724. p. 17/18 en 19/20 (aan bovenzijde niet losgesneden) uit (nog) onbekend werk.

 

         Op verso voorplat ex libris “Adrien van Bijnkershoek van Hoogstraten” [X-C] (ontwerp G.B. Cipriani)

 

         Herkomst:   Donatie John (XV-P) en Mabel v.H.-de Vries Robbé, Zuid-Afrika. In haar brief van 8

                           mei 2001, waarin zij dit boek aan de Stichting schenkt, schrijft Mabel: “Jaren geleden

                           heb ik in een Boekenwinkel in Johannesburg gewerkt. De eigenaar Mr. Bakker, kocht

                           soms boeken op veilingen in Europa, en dit boek was toen te koop op een veiling in

                           Duitsland”.

         Datum:       9 augustus 2002

 

 

Nederduitsch en Latynsch woordenboek, Ten dienste der Latynsche schoolen, Eerst opgesteld door S. Hannot, Naderhand vermeerderd door D. van Hoogstraten, En nu met nieuwe vermeerderingen en verbeteringen uitgegeeven door H. Verheyk. Amsterdam/Leiden, Gerrit de Groot en Zoon/Samuel en Johannes Luchtmans, 1771. Gebonden (lederen rug met perkamenten hoekjes). (20), 1064 p.

 

         Op verso voorplat het ex libris van François v.H. (XIII-H), en op schutblad zijn naamstempel.

 

         Herkomst:   Donatie van Constantia van Hoogstraten (XIII-H-d)

         Datum:       23 mei 2002

 

 

Lexicon Latino-Belgicum novum, post Multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pitisco: […] Arn. Henr. Westerhovii. Editio Quarta. Rotterdam, Henricus Beman, 1771. Gebonden (lederen rug met perkamenten hoekjes). (40), 696 p.

 

         Op verso voorplat het ex libris van François v.H. (XIII-H), en op schutblad zijn naamstempel.

 

         Herkomst:   Donatie van Constantia van Hoogstraten (XIII-H-d)

         Datum:       23 mei 2002

 

 

Spex, J. “De grafzerk van den heere Dr. David van Hoogstraten”. In: Spex, Jacob. Gedichten. ’s-Gravenhage, Pieter Gerard van Balen, 1755. Halfleder. (16), 362 p.

 

         Op verso voorplat het ex libris van François v.H. (XIII-H).

 

         Bevat ook gelegenheidsgedichten op andere familieleden: Maria van Nispen, Scriverius, Joan van Nispen, van Bijnkershoek.

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K)

Datum:       12 oktober 2002

 

 

Regteren Altena, I.Q. van en P.J.J. van Thiel, De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. Amsterdam, Swets en Zeitlinger, 1964. Cat.nr. 48 Portret van David van Hoogstraten.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing. In bruikleen

         Datum:       3 juli 2012

 

Rutten, Gijsbert. “Verwer, Van Hoogstraten en het verleden. De politieke betekenis van twee achttiende-eeuwse taalgeschiedenissen”. Overdruk uit: Els Ruijsendaal, Gijsbert Rutten, Frank Vonk (red.) Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn, 189-201. Münster, Nodus Publikationen, 2003. Gelijmd. 14 p.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

Datum:       15 mei 2005

 

 

Rutten, Gijsbert. “Vondels ‘volkomen voorbeeldt’. Transmissie van Vondelianisme in de achttiende eeuw: een didactisch program”. Overdruk uit: De achttiende eeuw XXXV (2003), 2. Geniet. 18 p.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

Datum:       15 mei 2005

 

 

Rutten, Gijsbert. De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten (1658-1724) en de vroegmoderne taalcultuur. Münster 2006. Dissertatie Radboud Universiteit Nijmijgen

 

         Herkomst:   Donatie Gijsbert Rutten

Datum:       6 juli 2006

 

 

Rutten, Gijsbert, met medewerking van Michiel Roscam Abbing, ‘De biograaf gebiografeerd. De vele levens van David van Hoogstraten (1658-1724)’, in: Voortg@ng, jaarboek voor de neerlandistiek 23 (2005), 147-178.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

Datum:       15 mei 2005

 

 

Roscam Abbing, Michiel. ‘Joanna Koerten (1650-1715) en David van Hoogstraten (1658-1724). Een bijzondere relatie tussen twee bekende Amsterdammers’, in: Amstelodamum 94-2 (2007), 14-29.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

Datum:       29 juni 2012

 

 

VII-A-d Mattheus

 

 

Moree, P.J. “Some remarks on the lines of communication between Dutch factories in the East Indies and the Netherlands before 1800”. Overdruk uit de Proceedings of the International Conference on Shipping, Factories and Colonization (Brussels, 24-26 November 1994). Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen / Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, Wetenschappelijk Comité voor Maritieme Geschiedenis, Koninklijke Academie van België, 1996. 10 p. in omslag

 

       Hierbij:

         P.J. Moree, “Mattheus van Hoogstraten (1690-1722) in de Oost: “Zoo weijnig schrijvens van paetje””. Vermoedelijk concept versie van een hoofdstuk uit het proefschrift van Moree. 5 p. in fotokopie, gedateerd 27 mei 1991

         Brief van P.J. Moree aan J.S.F. v.H. (XIV-K), 11 augustus 1996, met de tekst van bovenstaande bijdrage.

         Brief van P.J. Moree aan J.S.F. v.H. (XIV-K), 30 september 1997.

         Uitnodiging tot het bijwonen van de verdediging van het proefschrift “Met vriend die God geleide”. Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, op 17 november 1998

         Fotokopie van aanbieding van bovenstaande dissertatie door Uitgeversmaatschappij Walburg Pers (dubbelzijdig bedrukt vel A4)

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Moree, P.J. ‘Met vriend die God geleide’. Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-indische Compagnie. Zutphen, Walburg Pers, 1998. Ingenaaid. 288 p.

 

         Op titelpagina een gesigneerde opdracht van de auteur aan “Jan S.F. van Hoogstraten” (XIV-K).

 

         Inliggend: Engelstalige brochure (1 vel fotokopie), en een brief, gedateerd 15 februari 1999, van de auteur, aan Jan Samuel François (XIV-K). Incipit: “Hoe gaat het met U?”. Met kopie recensie uit NRC Handelsblad van 13-15 februari 1999.

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François (XIV-K)

         Datum:       16 december 2003

 

 

VII-B Jan

 

 

De kruisheld of het leven van den grooten Apostel Paulus, leeraar der heidenen, in VII. Boeken begrepen door J. v. HOOGSTRATEN, en met Konstplaten en Kanttekeningen verrykt door A. HOUBRAKEN. Amsterdam, Pieter Boeteman, 1712. In perkament gebonden. (28), 258 p.

 

         Op schutblad de signatuur van J.W.P. v.H. (XII-D), gedateerd 1886.

 

         Herkomst:   Donatie van Constantia van Hoogstraten (XIII-H-d)

         Datum:       23 mei 2002

 

 

Puntdigten en bijschriften, en Klinkdigten, op verscheyde stoffen. Gouda, Lukas Kloppenburg, 1712. 2 titels in 1 perkamenten bandje. (6), 44, (4), 62 p.

 

         Herkomst:   Donatie van Gustaaf Gerard Samuel van Hoogstraten (XV-C)

         Datum:       9 juni 2002

 

 

J. van Hoogstratens Mengel-poëzy, of verscheyde gedigten. Eerste deel (Amsterdam, J. van Leeuwen, 1714), 230 p. + bladwyzer. Tweede deel (Amsterdam, J. van Leeuwen, 1714), 222 p. Derde deel (Amsterdam, J. Verheyden, 1716), 268 p. Vierde deel (Amsterdam, Henrik Bosch, 1718), 218 p. Vijfde deel (Rotterdam, Nicolaas Korte, 1720), Volperkament. 1e druk.

 

         Alle vijf de banden op verso voorplat voorzien van het ex libris van François v.H. (XIII-H).

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K)

Datum:       12 oktober 2002

 

 

J. van Hoogstratens Mengel-poëzy, of verscheyde gedigten. Eerste deel (Amsterdam, J. van Leeuwen, 1714) 230 blz. + bladwyzer. Tweede deel (Amsterdam, J. van Leeuwen, 1714), 222 blz. Derde deel (Amsterdam, J. Verheyden, 1716) 268 blz. Volperkament. Drie delen in één band. 1e druk. Aantekening op rug: 1714 / HOOGSTRATENS / POËZY / I.II.III.

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e). In bruikleen

Datum:       7 juli 2002

 

 

Zegepraal der Goddelyke liefde, Vertoont in zeven en veertig Ziel op-wekkende zinnebeelden. In Zanhmaat vervat op gelyk getal, van de uitgelezenste en bekwaamste Wyzen, enz. De Tweede Druk, merkelyk vermeerderd en verbeterd. Amsterdam, Johannes Ratelband, 1728. Volmarokijn. (28), 226 p.

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K)

Datum:       12 oktober 2002

 

 

Staat- en zedekundige zinneprenten, of leerzame fabelen; die van den heere La Court speelswyze gevolgt door J. van Hoogstraten. Rotterdam, Arnold Willis, 1731. In lederen band (gerestaureerd). (52), 314 p.

 

         Op verso voorplat het ex libris van F. van Hoogstraten (XIII-H).

 

         Herkomst:   Donatie van Constantia van Hoogstraten (XIII-H-d)

         Datum:       23 mei 2002

  

 

“Avondzang”. P. 8 uit (nog) onbekende verzamelbundel.

 

         Herkomst:   Donatie John (XV-P) en Mabel v.H.-de Vries Robbé, Zuid-Afrika

Datum:       9 augustus 2002

 

 

Badon, Joannes. “Op de afbeelding van den heer Jan van Hoogstraten”. 1774. 1 losse p.

 

         Herkomst:   Donatie John (XV-P) en Mabel v.H.-de Vries Robbé, Zuid-Afrika

         Datum:       9 augustus 2002

 

 

Groenenboom-Draai, Elly. De Rotterdamse woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-’21) van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek. Amsterdam-Atlanta, GA, Rodopi, 1994. Ingenaaid. 630 p. “Atlantis” nr. 8.

 

         Herkomst:   Donatie J.S.F. v.H. (XIV-K)

         Datum:       19 april 2003

 

 

Groenenboom-Draai, Elly. “De schele droes op drift. Jan van Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas (Deel I)”. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, XVIII (1995), 2

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Groenenboom-Draai, Elly. “De schele droes op drift. Jan van Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas (Deel II)”. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, XVIII (1995), 3

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Groenenboom-Draai, Elly. “De schele droes op drift. Jan van Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas (Epiloog)”. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, XIX (1996), 2

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Groenenboom-Draai, Elly. ‘De min onder de kerkelingen. Jan van Hoogstratens wraakoefening op Salomon van Til: een ”vrijgeest” in botsing met een coccejaan’, p. 31-48 in: C. van Heertum (et al.), De andere achttiende eeuw, Nijmegen 2006.

In deze bundel ook de bijdrage van Karel Bostoen, ‘Roddel en achterklap in de letteren’. Een tipje van de sluier rond het tweede en derde deel van de Schimp- en hekeldichten (1707) opgelicht: auteurschap van Jan van Hoogstraten en uitgeverspraktijken van Pieter de Vries’, p. 13-30.

 

         Herkomst:   Aanschaf Stichting

         Datum:       22 april 2007

 

Regius, J. Lyktranen / op / het afsterven van Juffr. / Ida van Koeverde. / aan / Den Hr. J.V.H. S.l., s.d. 8 p.

 

         Op p. 8 Gedicht door Jan v.H.: “Op het graf”

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

 

VIII-B François

 

 

Ter bruylofte Van de Heer Matthys Schrijver Raad en Oud Schepe der Stad Oudewater. En Mejuffrouw Jakomyna Elizabet van Zyll. Vereenigd binnen Oudewater, den 21. September 1717. Ingenaaid in omslag. 12 p.

 

         Gelegenheidsuitgaafje met gedichten van F[rançois] v[an] H[oogstraten] Iani Filius, een anonymus en Wm. Kersseboom (en “Toezangen Voor de Speelgenoten”).

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten, map XII (familiaal gelegenheidsdrukwerk

                           uit de 18e eeuw), omslag 1, stuk 2.

         Datum:       11 mei 2002

 

 

Zelfde werk.  Exemplaar zonder omslag, kleiner formaat, bindgaren grotendeels verdwenen.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten, map XII (familiaal gelegenheidsdrukwerk

                           uit de 18e eeuw), omslag 1, stuk 2.

         Datum:       11 mei 2002

 

 

Jan Willem v.H. e.a. Lykzangen op het overlyden van den wel-edelen gestregen heer Francois van Hoogstraten. Jan: Fil: Franc. Nep. Raad en Oudburgemeester der Stad Oudewater. Voorgevallen den XXV. February MDCCLX. Katern in later omslag. 16 p. Met in de hand van J.S.F. van H. (XII-H) de mededeling “Aangekocht januari 1913”. Kleiner formaat dan de volgende drie exemplaren.

 

         Bijdragen van Jan Willem v.H. (zoon van François), Joan Hugo van Stryen, Herm. Oosterdyk, W. Kroon, Joan Stouw en twee anonieme auteurs.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 februari 2002

 

 

Zelfde werk. Zonder omslag. 16 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 februari 2002

 

 

Zelfde werk.  In zwart omslag. 16 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       17 februari 2002

 

 

Zelfde werk.  In zwart omslag. 16 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Roscam Abbing, M. en Vink, E. “De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best”. In: Noordbrabants Historisch Jaarboek 10. ‘s-Hertogenbosch, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1993. pp. 99-121.

 

         Over de schoonvader van François, Johannes de Wildt.

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e)

         Datum:       19 januari 2002

 

 

 

VIII-C Samuel

 

 

Jan v.H. (VII-B) (?). .HGoe reyz’ / aan / den heere / S. van Hoogstraten, / Kapiteyn onder den Edelmogenden Zeeraad / van Amsterdam / op / Zynen Kruistogt na SALE’. Aan de Maze den van Wintermaand 1733. 1 vel. 4 p. Ondertekend “Pylades Oresti”.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       30 december 2001

 

 

Zelfde werk.

 

         Met aantekining in pen op p. 1

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       17 februari 2002

 

 

Zelfde werk.

 

         Met jaartal (1744) in pen op p. 1

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       17 februari 2002

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Donatie John (XV-P) en Mabel v.H.-de Vries Robbé, Zuid-Afrika. Dit exemplaar lag los

                           in de Lijkzangen ter gedachtenis van David (VII-A). In haar brief van 8 mei 2001,

                           waarin zij dit boek aan de Stichting schenkt, schrijft Mabel: “Jaren geleden heb ik in

                           een Boekenwinkel in Johannesburg gewerkt. De eigenaar Mr. Bakker, kocht soms

                           boeken op veilingen in Europa, en dit boek was toen te koop op een veiling in

                           Duitsland”.

         Datum:       9 augustus 2002

 

 

IX-A Jan Willem

 

 

Disputatio Juridica / Inauguralis, / De / Differentiis jus inter antiquum, novum / & hodiernum circa actionis editionem, litis / contestationem & libelli emendationem / atque mutationem, / quam / duce et auspice Deo Ter. Opt. Max. Trajecti ad Rhenum, Ex Officina Joannis Broedelet, Academiae Typographi, 1746. Ingenaaid. 80 p.

 

         Ingevoegd: los katern (4 p.) met drie lofdichten t.g.v. de promotie van Jan Willem, in april 1942 aangeboden exemplaar aan F. v.H. (XIII-H).

 

         Bijgevoegd: idem (onafgesneden)

 

         Bijgevoegd: idem (onafgesneden), met de bijdrage van J. de Timmerman tevens in handschrift. Gesigneerd en gedateerd “Sluis in Vlaanderen den 20 van Hooimaand 1746”

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       20 januari 2002

 

 

Lierzang / op de blyde inkomst / van zyne doorluchtige hoogheid / Willem Karel Hendrik Friso, / Prins van Oranje en Nassau, / Stadhouder, Admiraal en Kapitein Generaal der / Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. / binnen Utrecht, den 25.ste van hooimaand 1747. Te Utrecht, By Hermannus Besseling, Boekverkoper op de oude gracht by de Bezembrug, 1747. Ingenaaid. 30 p.

 

         Met briefkaart (21-XI-1914) van C. Verreijt aan “den HoogEdelGestrengen Heer van Hoogstraten, Kolonel-Commandant van het 2e. Reg. Veld-Artillerie, Den Haag” [J.W.P. v.H. (XII-D)], waarin deze uitgave aangeprezen wordt: […] volgende zeldzaam boekwerk […] Dit werk is niet in den handel geweest. Men leest op het laatste blad: “De maker erkent geene afdruksels voor de zijne, dan die door hem eigenhandig zijn onderteekend”. Daaronder staat de fraaie handteekening [inderdaad!] van den dichter. Zeer net exemplaar met fraai titelvignet. Prijs f 2.50. Linksboven op recto in het handschrift van J.W.P. v.H. (XII-D): toezending gevraagd 27-11-14

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

[div. auteurs]. Huwlykszangen, / ter bruilofte / van den / wel edelen gestrengen heere / Mr Jan Willem / van Hoogstraten, / procureur generael in den edelen hove / provinciael van Utrecht, raed ordinaris / in de edele kamere van justitie van / Vianen en Ameyde, enz. enz. / en de / wel edele jongvrouwe / Maria Johanna / Terwen, / in den echt vereenigd binnen Rotterdam, / den XXXsten van wintermaand / MDCCL. Te Rotterdam, By Nikolaes Smithof, 1750. Ingenaaid. Sneden verguld. 68 p.

 

         Met bijdragen van Janus Hugo van Stryen, A. Hardy, J. de Timmerman, J.H.W. Muys, D. Smits, F. de Haes, Johan van Eysden van Achlum, Frans (overgrootvader), Samuel (overoudoom), Jan (grootvader), David (oudoom), Frans (vader), Samuel (oom) v.H., Kornelis Elzevier, N. Smithof

 

         Inliggend: uitgesneden titelpagina van dit werk, en uitgeknipte advertentie uit antiquariaatscatalogus, waarin dit werk wordt aangeboden.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       30 december 2001

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Zelfde werk.  Kleiner exemplaar zonder omslag.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Astreophilus. Vreugdezang, / ter gelegenheid / der / verheffinge / van den / wel edelen gestrengen heer / den heer / Mr. Jan Willem van Hoogstraten, / tot Raad Ordinaris in den hove van Holland, / Zeeland en Vriesland. S.l., 1758. 1 katern in omslag. Sneden verguld

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       1 januari 2002

 

 

Zelfde werk.  In omslag. Verschillende p. los

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       20 januari 2002

 

 

Zelfde werk. zonder omslag. 12 p. 19,3 x 23,3 cm.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       20 januari 2002

 

 

Zelfde werk. 20,8 x 26,1 cm. Sneden verguld.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       20 januari 2002

 

 

N.n. Ter inhuldinge Van den Edelen Moogenden HEERE Mr. Jan Willem van Hoogstraten [...] en Mevrouwe Maria Johanna Terwen [...]. S.l., 19 september 1765. ingenaaid. 12 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Vingerhoedt, Jacob Herman. Disputatio juridica / inauguralis / de / nuptiis. / quam / divine numinis auxilio. Leiden, Petrus van der Eyk, 1752. Verguld marokijn met vergulde sneden. 26 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       30 december 2001

 

 

Wolleswinkel, Mr E.J. De portrettenverzameling van Mr. Jan Willem van Hoogstraten (1722-1770). Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 34 (1980) met bijdrage van E.J. Wolleswinkel, De portrettenverzameling van Mr. Jan Willem van Hoogstraten (1722-1770), p.79-98.

 

         Herkomst:   Donatie Perry Moree

         Datum:       2007

 

Wolleswinkel, Mr E.J. De portrettenverzameling van Mr. Jan Willem van Hoogstraten (1722-1770). Overdruk uit Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 34 (1980). Geniet. 20 p.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       30 december 2001

 

 

Hemessen Sr., O.C. van. Eene wandeling door Hoogmade en Woubrugge. Historische plaatsbeschrijving derzer beide Dorpen. Wageningen, “Vada”, 1904. Halfleder. 246 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       26 december 2003

 

 

 

IX-A-h Pieter

 

 

Dissertatio juridica inauguralis De bonorum publicatione. Trajecti ad Rhenum, Abrahamum à Paddenburg, 1787. Ingenaaid. Sneden verguld. (10), 40 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 februari 2002

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Zelfde werk. Zonder omslag.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

De ware vrienden van Vaderland en Oranje. ‘s-Gravenhage, Erve J. Thierry & C. Mensing en Zoon, en J. Detune, 1817. Ingenaaid. Omslag karton. 70 p.

 

         Op verso voorplat ex libris François (XIII-H).

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

De ‘s-Gravenhaagsche Kerkbode XVIII, 5, zaterdag 31 oktober 1903. 1 katern.

 

         In het artikel “Eene herinnering”, ondertekend “R.”, wordt melding gemaakt van Mr. Pieter v.H., zijnde Advokaat-Diaken van de Groote Kerk toen daar in januari 1788 een nieuw avondmaals-servies in gebruik genomen werd.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       11 mei 2002

 

 

X-A Samuel

 

 

Hoffmaˉn   J. Jzn., Ir. W.J. Geschiedenis van de familie Hoffmaˉn   uit Hachenburg. S.l., in eigen beheer, 1925, 1928. Halfinnen. 2 delen. XII, 346 en XII, 280 p.

 

         Op verso voorplat van beide delen het ex libris van François (XIII-H).

         Inliggend: Gedrukt kaartje “Aangeboden door Ir. W.J. Hoffmaˉn   J.Jzn.”. Dit kaartje ook in beide delen opgeplakt op recto Fr. titelpagina’, krantenknipsel overlijdensannonce Louis Maximilien Antoine Hoffman, brief (1 vel doorslag typoscript, gedateerd Wien, 27 oktober 1928, van Dr. Eugen Klimburg, aan Jan Willem Pieter (XII-D). Incipit: “Herr William J. Hoffman, Newton Centre”, en enkele vellen met aantekeningen, onder meer in de hand van François (XIII-H), en Jan Samuel François (XIV-K).

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Oijen Azn, Lambertus van. Lijkzang, bij het afsterven van de Weledelgeboren Vrouwe Jozina Catharina Meyners, echtgenote van den Weledelgeboren Heere Samuel van Hoogstraten, Heer van Heikop en Boeikop, Oud Raed in de Vroedschappe der Stad Rotterdam, en beschermheer van het Dicht- en Letterlievende Genootschap, onder de Spreuk: Studium Scientiarum Genitrix, aldaer, overleden den 11den van Slagtmaende des jaers 1793, in den Ouderdomme van 42 Jaren en 10 Maenden. In eigen beheer, [1793]. Ingenaaid. 32 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       28 april 2002

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       28 april 2002

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Scheffer, J.H. Genealogie van het Geslacht Meyners. Rotterdam, Van Hengel & Eeltjes, 1878. Ingenaaid. (4), 52 p.

 

         Op verso voorplat de signatuur van J.W.P. van Hoogstraten (XII-D), gedateerd 1885.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 februari 2002

 

 

Berigt aangaande het oprigten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap te Rotterdam. Rotterdam, J. van Baalen, 1814. Ingenaaid. 44 p.

 

         Samuel was de eerste president van dit genootschap.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       5 mei 2002

 

 

X-B François

 

 

Dissertatio philologico-juridica inauguralis De Abdicatione, quam annuente summo numine. Lugduni Batavorum, Abrahamum et Janum Honkoop, 1787. Verguld marokijn. Sneden verguld. (8), 48 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 februari 2002

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Donatie van Constantia van Hoogstraten (XIII-H-d)

         Datum:       23 mei 2002

 

 

Zelfde werk.  Ingenaaid exemplaar. Sneden verguld.

 

         Herkomst:   Donatie van Jan Willem van Hoogstraten (XV-G)

         Datum:       19 augustus 2002

 

 

Extraordinaire Rotterdamsche Courant, Vrijdag 1 maart 1811. Gevouwen plano.

 

         Hierin de aankondiging: “Tot Leden, uitmakende het Gerechtshof ter eerster instantie, zyn benoemd de Heeren: PRESIDENT. De Heer FRANÇOIS VAN HOOGSTRAATEN”.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       3 maart 2002

 

 

Dagblad van Zuidholland en ‘sGravenhage van Woensdag 27 december 1865. Hierin de overlijdensadvertentie van Margaretha Louise Copes van Hasselt.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       11 mei 2002

 

 

Dagblad van Zuidholland en ‘sGravenhage van Donderdag 28 december 1865. Hierin de overlijdensadvertentie van Margaretha Louise Copes van Hasselt, namens de familie ondertekend door J.W. v.H. (X-B-a).

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       11 mei 2002

 

 

 

X-C Adriaan

 

Epitaphe pour ma fille Adrienne Jeanne Hélene, Née le 23 Juin 1805 [moet zijn: 1803], Morte le 28 Janvier 1806. S.l., in eigen beheer, [1806]. Cahier van ± 140, waarvan alleen p. 3 bedrukt is.

 

         Bevat verder enkele handgeschreven afschriften van gelegenheidspoëzie.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Idem. Afdruk op los vel.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Idem. Afdruk op los vel.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Idem. Afdruk op los vel.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Lennep, Jhr. F.J.E. van De tamme kastanje. Haarlem, Tjeenk Willink, 1969. Linnen met stofomslag. 252 p.

 

         Op p. 191 wordt de familie van Adriaans echtgenote Johanna Catharina Berck genoemd. Inliggend een notitie in de hand van François (XIII-H), en een notitie in de hand van J.S.F. (XIV-K) betreffende deze passage.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

 

X-B-a Jan Willem

 

 

Specimen juridicum inaugurale de obligationibus quae quasi ex contractu nascuntur. Lugduni Batavorum, L. Herdingh et Filium, 1828. Ingenaaid. (8), 96 p. Met op binnenzijde voorplat het exlibris van F. van Hoogstraten (XIII-H)

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       9 februari 2002

 

 

X-B-d Margaretha Catharina Johanna

 

Van Braam’s en Thompson’s Koopmans Kantoor en Schrijfalmanak, 1830, met dagnotities in waarschijnlijk de hand van Margaretha Catharina Johanna. Groen kartonnen omslag met lint.

 

 

         Inliggend:  Getypte notitie die de eigenaar van de almanak identificeert. 

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten / donatie David Jan van H. (XV-N)

         Datum:       Februari 2012

 

 

Gruting, A.P. van. Aanspraak bij het graf van mijnen vriend François Constant Jozef de Quertemont, student in de theologie, Overleden te Utrecht den 30sten November 1852. “Op verlangen van betrekkingen en vrienden gedrukt”, 3 december 1852. 4 pp. in omslag.

 

         Deze lijkrede werd gehouden bij de begrafenis van François Constant Jozef de Quertemont, de zoon van Margaretha Catharina Johanna.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       23 april 2002

 

 

Zelfde werk.

 

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       28 april 2002

 

 

 

X-C-c Maria Rebecca

 

 

Het rechte gebruyck van des Heeren H. Avondtmael [...]. Amsterdam, Marcus Doornick, 1671. Leder met metalen slotjes. Sneden verguld. (30), 314 p.

 

         Getuige etiketje op verso voorplat, exemplaar ex bibliotheca Maria Rebecca.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

 

XI-A Jacob François

 

 

Johanna L. Een berigt van haar leven, uittreksels uit haar dagboek en sommige harer brieven; bijeengebragt door hare vriendin. Met eenen brief aan dezelve van J.F. van Hoogstraten, predikant te Utrecht. Utrecht, C. Bielevelt, 1843. Ingenaaid. 146 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Het honderdjarig bestaan der Diaconie-scholen in de Hervormde Gemeente te Utrecht, den 27 april 1848 plegtig herdacht, door J.F. van Hoogstraten, predikant aldaar. Utrecht, Kemink en Zoon, 1848. 28 p. in omslag.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       29 mei 2002

 

 

Vijfentwintigjarige evangeliedienst in de gemeenten van Hengelo, Lochem en Utrecht, dankend herdacht door J.F. van Hoogstraten, predikant te Utrecht op Woensdag 14 november 1855, des avonds in de Domkerk aldaar. Utrecht, C. Bielevelt, 1855. Ingenaaid. 20 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       29 mei 2002

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       29 mei 2002

 

 

 

Het vierhonderjarig bestaan van het krankzinnigengesticht te Utrecht, godsdienstig herdacht, op den 31sten Januarij 1861, in de kerkzaal van het gesticht, door J.F. van Hoogstraten, predikant aldaar. “Overgedrukt uit de Geschiedenis van het Krankzinnigen-Gesticht te Utrecht gedurende deszelfs 400jarig bestaan”. 8 p. in blind omslag.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       29 mei 2002

 

 

Woorden gesproken bij het open graf van den WelEerw. Zeergel. Heer Jacob François van Hoogstraten, sedert 20 November 1836 Predikant te Utrecht. Overleden 31 Juli, begraven 3 Augustus 1878. Utrecht, J. Bijleveld, 1878. 8 pp. in zwart omslag.

 

         Met de lijkreden van Ds. Verhoeff, Ds. Merens en Dr. Cohen Stuart

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       29 mei 2002

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       29 mei 2002

 

 

 

XI-B Samuel Anne

 

 

Van Zwaamens en Thompson’s Almanach, Op ‘t Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1807. Rotterdam, Anthoni van Zwaamen en Jacobus Thompson, [1807]. In groen perkamenten band met flap en koperen sluiting. 56 p. In dezelfde band: Spreekende schilderijtjes. Of Verzameling van Vrolijke Zedenlesjes; met Toepasselijke afbeeldingen, Tot Nut en Vermaak der Jeugd: vierde viertal. Rotterdam, Jacobus Thompson, s.d. 12 p., Vermeerderd specieboek, Bestaande in verscheide soorten van Speciën, Zoo als dezelve hedendaags in Holland gebruikt werden. Rotterdam, Jacobus Thompson, s.d. 12 p., en Uitrekening van ‘t verschil der Graanzakken En andere Maten. Rotterdam, Jacobus Thompson, s.d. 30 p.

 

         Exemplaar van Jan Hendrik Frieswijk, de vader van Maria Wilhelmina v.H.-Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne. Laatste vier p. beschreven met aantekeningen van administratieve aard. Inliggend: aan Jan Hendrik Frieswijk geadresseerde uitnodiging: “Le ministre de Sardeigne offre ses complimens à Mr J H Frieswijk de vouloir lui faire l’honneur de diner chez lui Lundi 11 du pt [présent] à cinq heures”

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       7 juli 2002

 

 

J. Bosworth, The origin of the Dutch with a sketch of their language and literature and short examples tracing the progress of the langue, London 1836. 19 juni 1844 getekend presentie-exemplaar van de auteur aan S.A. van Hoogstraten Esqr. “As a memorial of his friendly attentions, as well as that of his countrymen to the Author.” Met ex-libris van F. van Hoogstraten.

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel Francois van Hoogstraten (XIV-K)

         Datum:       1 oktober 2005

 

 

Hoofd-Bestuurderen der Protestantsche Vereeniging UNITAS aan hunne Nederlandsche Geloofsgenooten. ‘s-Gravenhage, september 1848. Gevouwen plano (4 p. waarvan 2 p. bedrukt). Inliggend: (blanco) inschrijflijst “De Ondergeteekenden verbinden zich, ten bewijze hunner dankbare herinnering van den Munsterschen Vrede, aan de Protestantsche Vereeniging UNITAS de volgende blijken van deelneming te geven”.

 

Blijkens de ontertekening waren de “Hoofd-Bestuurderen”: E.W. van Dam van Isselt, C.H.T. Baron Nahuys, Samuel van Hoogstraten, H.P. Timmers Verhoeven, Jhr. Mr. W.M. de Brauw, Mr. F.H.C. Drieling, Ch. G. Montyn, D.H. Wildschut, Mr. J.H. van Boelens en Mr. J.S. van Naamen. Samuel Anne was Algemeen Secretaris van de Vereniging.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       9 augustus 2002

 

 

S.J. van den Bergh, Bijbelsche vrouwen. Dichterlijk album. Vrouwen des nieuwen verbonds. Vierde aflevering. De Kaneesche vrouw. Haarlem, A.C. Kruseman, 1850. Ingenaaid. 12 p.

 

Op verso omslag de opdracht “den WelEdelGeboren Heer S.A. van Hoogstraten met de hoogachtingsbetuiging van den auteur”.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       9 augustus 2002

 

 

De azure grot op het eiland Capri, bij Napels. ’s Gravenhage, in eigen beheer, april 1850. Ingenaaid in blind omslag. 8 p.

 

Inliggend: Manuscript met enkele correcties in de hand van Samuel Anne.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk. Met wikkel met de tekst “Met dankzegging voor het genoegen der lezing [...]”, gedateerd 7 mei 1869, ondertekend G. Delprat.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk. In blind (groen) omslag.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Reglement van Phylactèrion. S.l., s.d. [1850]. Ingenaaid in blind omslag. 16 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Concept-reglement van Phylactèrion. S.l., s.d. [3 mei 1852]. Ingenaaid in blind omslag. 40 p. Inleiding door “Uw medearbeidende Broeder Hildebrand”.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk. Met in de marges veel aantekeningen en commentaar in de hand van Samuel Anne.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Rede in Phylactèrion. S.L., s.d. Manuscript. Cahier van 36 p. in halflinnen omslag, platten van gemarmerd karton.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Drie brieven (Niet geschreven om te worden gedrukt) over een hatelijk genootschap. (Uitgegeven voor rekening van den Schrijver). Utrecht, C. van der Post Jr., 1852. Ingenaaid. 24 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Mr. J.R. Thorbecke en de vijf Nederlandsche bisschoppen. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1853. Ingenaaid. 24 p.

 

         Inliggend: stukje papier (ongetwijfeld als boekenlegger dienst hebbende gedaan) met in het handschrift van Samuel Anne “van Hoogstraten”

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk. 3e druk.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

De laatst gehouden algemeene vergadering van de evangelische vereeniging der Gustaaf-Adolf-Stichting. Tiel, Gebr. Campagne, 1853. Ingenaaid. 20 p.

 

Op recto omslag de signatuur van Samuel Anne.

 

Inliggend: Minuut redevoering (1 gevouwen, 2 losse vellen) in het Duits

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Open brief (1 gevouwen vel, gedrukt), gedateerd 1 november 1853, ondertekend door J.C.J. Secrétan, E. graaf van Bylandt en S.A. van Hoogstraten. Incipit: “In de lente van dit jaar, werden wij Ondergeteekenden, door twee Hoogduitse Predikanten, die naar ons Vaderland waren gezonden”.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

De Gustaaf-Adolfs-Vereeniging en de vestiging van één harer vertakkingen in Nederland. Ingenaaid in blind omslag. 8 p. Ondertekend S.A. van Hoogstraten en gedateerd 19 november 1853. Overdruk uit De Morgenster.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Indrukken bij een uitstapje naar Hannover en Berlijn in augustus 1853. (2), 22 p. ’s Gravenhage, in eigen beheer, april 1854.

 

         In het voorwoord verontschuldigt Samuel Anne voor “het al te oppervlakkige van het stuk”: de brief was oorspronkelijk “eene voorlezing [...] voor een gemengd gehoor, voor een groot gedeelte uit dames bestaande”...

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk. Revisie-exemplaar, met talloze correcties in de hand van Samuel Anne.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk. In enveloppe geadresseerd aan “Mademoiselle Frieswijk” (met wie Samuel Anne op 18 februari 1857 in het huwelijk zou treden), met het opschrift “avec les compliments respectueux de Mr. S.A. van Hoogstraten”.

 

         Inliggend: Brief (1 gevouwen vel met linksboven, in reliëfdruk, “Marie”), gedateerd 9 mei 1854, van Maria Wilhelmina Frieswijk aan haar toekomstige echtgenoot Samuel Anne. Incipit: “Madlle Frieswijk remercie infiniment Monsieur van Hoogstraten de l’envoi de ses impressions de voyage”.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

De azure grot op het eiland Capri, bij Napels. ’s Gravenhage, in eigen beheer, april 1850; Drie brieven (Niet geschreven om te worden gedrukt) over een hatelijk genootschap. (Uitgegeven voor rekening van den Schrijver) Utrecht, C. van der Post Jr., 1852; De laatst gehouden algemeene vergadering van de evangelische vereeniging der Gustaaf-Adolf-Stichting. Tiel, Gebr. Campagne, 1853; Mr. J.R. Thorbecke en de vijf Nederlandsche bisschoppen. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1853. 3e druk; De Gustaaf-Adolfs-Vereeniging en de vestiging van één harer vertakkingen in Nederland; Indrukken bij een uitstapje naar Hannover en Berlijn in augustus 1853. Gebonden in kartonnen omslag met op de rug in de hand van Jan Samuel François v.H (XIV-K) de aantekening “MAART 1854       S.A. V. HOOGSTRATEN”.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Openingsrede der algemeene vergadering van de broederschap Phylactèrion, gehouden te ’s Gravenhage, den 5 junij 1855. Uitgesproken door den algemeenen voorzitter. Gelijmd in blind omslag. 8 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Openingsrede der algemeene vergadering van de broederschap Phylactèrion, gehouden te Middelburg, 20 mei 1856. Uitgesproken door den Voorzitter. Ingenaaid. 12 p. (volgens nummering 14 p.).

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

J.M. Frieswijk, Theses juridicae inaugulares. Lugduni-Batavorum, Jacm. Hazenberg Cornelii Film., 1857. Gedecoreerd, verguld buckram. Sneden verguld. 18 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Toespraak tot de algemeene vergadering van de broederschap Phylactérion, Gehouden te Utrecht, den 9den Junij 1857, door S.A. van Hoogstraten. Ingenaaid. 12 p. Overdruk uit de Protestantsche Bladen

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Toespraak tot de algemeene vergadering van de broederschap Phylactèrion, Gehouden te ’s Gravenhage, den 1sten Junij 1858, door den Algemeenen Voorzitter S.A. van Hoogstraten. Gelijmd. 8 p.

 

         Op recto omslag in de hand van Samuel Anne de opdracht “Voor mijne Maria / S.”

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Inliggend: visitekaartje “S.A. van Hoogstraten. Membre des Etats de la Hollande Méridionale”.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Inliggend: visitekaartje “S.A. van Hoogstraten. Membre des Etats de la Hollande Méridionale”.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Openingsrede der algemeene vergadering van Phylactèrion, gehouden te Zwolle 20 Junij 1859, uitgesproken door den voorzitter. Gelijmd. 12 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Phylactèrion. S.l., s.d. Katern van 8 p. Overdruk uit De Morgenster.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

Onregt in Nederland. S.l., s.d. [na 1861]. Ingenaaid. 22 p. Gedrukt bij A. Van Loon te Tiel.

 

         Ondertekend door “Een landeigenaar in de landstreek tusschen de Waal-, Lek-, Aals- en Zouwe-dijken”, wellicht Samuel Anne.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       4 januari 2003

 

 

 

XI-C Pieter François

 

 

Disputatio juridica inauguralis de Actione civili ex delicto oriunda, jure hodierno […]. Hagae Comitis, H.P. de Swart, 1835. Ingenaaid(8), 52 p.

 

         Met handheschreven opdracht van de auteur aan zijn broer Samuel Anne.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       16 december 2003

 

 

 

XI-A-b François Jacob Karel

 

 

Proeve eener geschiedenis der Chambre mi-partie, in de tweede helft der XVIIde eeuwte Mechelen en Dordrecht gevestigd. Utrecht, Kemink en Zoon, 1860. 174 p. Ingenaaid.

  

         Herkomst:   Donatie J.S.F. van Hoogstraten (XIV-K)

         Datum:       19 april 2003

 

 

De Chambre mi-partie van het Munstersche Vredestractaat. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche diplomatie. Utrecht, Kemink en Zoon, 1860. 176 p. Ingenaaid.

 

         Inliggend: Notitie van J.S.F. van Hoogstraten (XIV-K) betreffende (het belang van) deze dissertatie, en een kleurenfoto uit 1983 van het portret van de auteur.

 

         Herkomst:   Donatie J.S.F. van Hoogstraten (XIV-K)

         Datum:       16 december 2003

 

 

XI-B-a Margaretha Constantia Maria – Van Stein Callenfels

 

 

Montijn, Ir. P.M. † Ir. W.P.S. von Stein Callenfels. Overdruk uit De Ingenieur 7, 1929. Geniet in omslag. 4 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       16 december 2003

 

 

 

XII-B Samuel Pieter Jacob Anne (´ Elizabeth Maria van Hoytema)

 

 

Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool te Utrecht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1870. Ingenaaid. 12 p.

 

         Inliggend: Kopie (1 vel) met handtekeningen van de aanwezigen op de “Promotie Partij van Mr. S.P.J.A. van Hoogstraten 6 April 1870”.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       16 december 2003

 

 

Fontijn, Jan. Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901. Amsterdam, Querido, 1990. Linnen met stofomslag. 600 p.

 

         Hoofdstuk 15 (p. 296-318) is getiteld: “De relatie met Betsy van Hoogstraten”, en behandelt de verhouding van Frederik van Eeden met de echtgenote van Samuel Pieter Jacob Anne v.H.

 

         Op recto schutblad in de hand van Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K) de aantekening “Afgestaan aan Familie Foundation NL Nov. 2002”, en een verwijzing naar hoofdstuk 15.

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K)

         Datum:       24 december 2002

 

 

 

XII-D Jan Willem Pieter

 

 

Memorie over het Hongaarsche Paard. Voordracht, gehouden te Arnhem in de wetenschappelijke bijeenkomsten gedurende den winter 1893-1894, door den Eerste-Luitenant voor speciale diensten J.W.P. VAN HOOGSTRATEN, ingevolge opdracht van den Heer Majoor Commandant van het Korps Rijdende Artillerie. In eigen beheer, [1894]. Orig. buckram. 58 p.

 

         Op recto schutblad in de hand van de auteur: “Van den Schrijver”.

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K)

Datum:       12 oktober 2002

 

 

 

XII-A-g Maria Dorothea

 

 

Verhaal over “Pa” van der Steur. In: Onze Kleine Bode 151, oktober 1946. Geniet. 20 p.

 

         Herkomst:   Archief

Datum:       16 december 2003

 

 

 

XIII-A Gerard (´ Amanda Augusta Schoch)

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Een brief werd gebracht. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, z.j. Gemarmerd karton met linnen rug. 342 p. 1e druk.

 

Op Franse titelpagina aantekening “Ds. v. Hoogstraten” en 7 namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. ‘t Swanevecht. Amsterdam, E.J. Bosch Jbzn, z.j. Gemarmerd karton met linnen rug gekaft met bloemenpapier. 180 p. 1e druk.

 

Op recto schutblad aantekening “v. Hoogstraten” en 7 namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. De levenswet. Titelpagina ontbreekt. Gemarmerd karton met linnen rug. 230 p.

 

Op verso voorplat aantekening “van Hoogstraten” en 6 namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Doktoorke zegt neen!. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, z.j. Gemarmerd karton met linnen rug. 272 p. 1e druk

 

Op recto schutblad aantekening “v. Hoogstraten” en een lijst van 12 namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. De slotvrouwe van Westwoude. Kampen, J.H. Kok, 1918. Linnen. 192 p. 1e druk.

 

Op Franse titelpagina aantekening “v.d.S.” en de signatuur “M.D. van Hoogstraten” (zeer waarschijnlijk Maria Dorothea (XII-A-g), de schoonzuster van de schrijfster.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. De slotvrouwe van Westwoude. Kampen, J.H. Kok, 1921. Linnen. 192 p. 2e, herziene, druk.

 

Op recto schutblad aantekening “C.M. van Ulden Eggink 25 December 1921” en “M. Trigt”

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Onkeltje. Kampen, J.H. Kok, [1919]. Linnen (bandontwerp C. Jetses). 204 p. 1e druk.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Onkeltje. Kampen, J.H. Kok, z.j. Linnen (bandontwerp C. Jetses). 200 p. 3e druk.

 

Op recto schutblad aantekening “terug naar: Ds. G.G.S. v. Hoogstraten” en 5 namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Langs vele wegen. Kampen, J.H. Kok, 1923. Linnen. 224 p. 1e druk.

 

Op recto schutblad opdracht “Voor mijn lieve Guus [Jean Gustave Ulric (XIV-B)]. Van moeder. 14 febr. 1923”.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Langs vele wegen. Kampen, J.H. Kok, [1932]. Ingenaaid. 240 p. 2e druk.

 

Op Franse titelpagina aantekening “v. Hoogstraten” en de naam van iemand aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Het Ongeschonden Beeld. Baarn, Hollandia, 1926. Linnen. (10), 80p. 1e druk.

 

Op recto schutblad signatuur “M.D. van Hoogstraten” (zeer waarschijnlijk Maria Dorothea (XII-A-g), de schoonzuster van de schrijfster.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Gouden teugels. Kampen, J.H. Kok, 1952. Karton. 304 p. 11e druk (1e druk 1927).

 

Op verso voorplat aantekening “ex libris: Van Hoogstraten”. Op recto schutblad de naam van iemand aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest. Op verso Franse titelpagina een overzicht van de drukgeschiedenis van dit boek, en de verschillende vertalingen (Duits, Zweeds, Hongaars, Deens)

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Lichtlijnen. Kampen, J.H. Kok, 1928. Linnen. (6), 236 p. 1e druk.

 

Op recto schutblad adressticker “G.G.S. van Hoogstraten” en 1 naam van iemand aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest. Op verso titelpagina aantekening “Antonia van Bergen 17.2.30”.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. De steenen pelgrim. Amsterdam, E.J. Bosch Jbzn, z.j. Linnen. 264 p. 1e druk.

 

Op Franse titelpagina in de karakteristieke paarse inkt gesigneerd, met toevoeging “v/d schrijfster”.

Inliggend: recensie door “A. R.-V.” (krantenknipsel uit het Algemeen Handelsblad van 30 maart 1929): “Mevrouw Van Hoogstraten heeft een vlotten schrijftrant en een vlotte fantasie, haar verhaal en haar dialoog “loopen” meestal wel, waar zij de waarschijnlijkheid niet al te veel geweld aandoet”.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. De lange weg. Kampen, J.H. Kok, 1929. Linnen. 248 p. 2e druk.

 

Op recto schutblad aantekening “terug ® Ds. G.G.S. v. Hoogstraten” en 11 namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Juliana van Dooren. Die Geschichte einer Ehe (vertaling van De lange weg, door M. Schmidt-Behrmann). Buchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen Kreis Moers, 1941. Halflinnen. 224 p. 5e druk (17.-26. Tausent der Gesamtauflage).

 

Op recto schutblad doorgestreepte naam en adres.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       10 augustus 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Renata. ‘s-Gravenhage, D.A. Daamen, z.j. Linnen. VIII, 256 p. 1e druk.

 

Op Franse titelpagina gesigneerd in de karakteristieke paarse inkt. Op titelpagina aantekening “G. van Hoogstraten IJsseldijk 234 Krimpen a/d IJssel”.

 

Inliggend:

“For Your Birthday”. Gevouwen kaartje, gedrukt in twee kleuren, met stichtelijk rijmpje door Laura A. Barter Snow. Op verso aantekening “10 Dec ‘25”;

Recensie door “H.S.S.K.” (krantenknipsel met aangehecht kaartje van het “Bureau voor Persberichten en Inlichtingen “De Residentie””, met datumstempel 10 december 1925:

“Heel aardig, echt-vrouwelijk – zou je in een Christelijk Mannenboek gek vinden – staat boven ieder van die hoofdstukken een plaatje. ‘t Is geen boek om achter elkaar uit te lezen. Maar om in huis te hebben, en telkens eens te raadplegen”.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Renata. ‘s-Gravenhage, D.A. Daamen, z.j. Gemarmerd karton met linnen rug. (4), 256 p. 1e druk.

 

Op recto schutblad aantekening “v. Hoogstraten” en 5 namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Horizon. Kampen, J.H. Kok, 1933. Linnen. 316 p. 1e druk.

 

Op recto schutblad naam. Op recto Franse titelpagina naam en adres.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. De vrouwen Baccalare. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, [juni 1935]. Buckram (bandontwerp en illustraties door Henk van Bottenburg). 92 p. 1e druk.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Kluizenaartje. Kampen, J.H. Kok, 1935. Linnen. 296 p. 1e druk

 

Op recto schutblad adres en 2 namen van personen aan wie dit boek door Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C) uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Kluizenaartje. Kampen, J.H. Kok, 1935. Linnen. 296 p. 1e druk

 

Op recto schutblad aantekening door Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C): “zomer ’96 + lente 2000”, en opdracht, gedateerd 7 april 1935: “Aan Duifje, Ter gelegenheid Uwer Bevestiging, van Jo”.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       10 augustus 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Kluizenaartje. Kampen, J.H. Kok, 1935. Gemarmerd karton met linnen rug. 296 p. 1e druk

 

Op recto schutblad aantekening “Ds v. Hoogstraten” en enkele namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. De vrouw met het ééne talent. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, z.j. [1936?]. Linnen. 300 p. 1e druk

 

Op Franse titelpagina gesigneerd in de karakteristieke paarse inkt.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Die Töchter des Hauses van Beygardt (vertaling: Eva Schumann). Buchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen Kreis Moers, 1939. Linnen met stofomslag (ontwerp Alfred Roenelt. 256 p. 1e druk (1. bis 10. Tausend).

 

Op stofomslag in de karakteristieke paarse inkt van de schrijfster de originele titel van dit boek: “De vrouw met het eene talent”. Op recto schutblad de naam van iemand aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Die Töchter des Hauses van Beygardt (vertaling: Eva Schumann). Buchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen Kreis Moers, 1939. Linnen met stofomslag (ontwerp Alfred Roenelt. 256 p. 1e druk (1. bis 10. Tausend).

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Een brief werd gebracht. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, z.j. Zijde. 344 p. 1e druk.

 

Op recto schutblad gesigneerd en gedateerd “Kerstfeest 1938”. Inliggend: uitgeknipte voorkant omslag van de ingenaaide editie.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Een brief werd gebracht. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, z.j. Linnen. 344 p. 1e druk.

 

Op recto schutblad aantekening “v. Hoogstraten” en 8 namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. De korte golf. Kampen, J.H. Kok, 1948. Linnen. 224 p. 1e druk

 

Op recto schutblad gesigneerde opdracht “met hartelijke dank aan de vriendelijke correctrice die met zoveel geduld de copie corrigeerde” (hierachter in potlood toegevoegd: “(dit boek niet gecorrigeerd!)”. In het boek inderdaad een flink aantal correcties met potlood in de marge…

 

Op verso voorplat ingeplakte strook van verso achterplat van de ingenaaide versie, met aanbiedingstekst door de uitgever: “Een nieuw boek van Mevrouw van Hoogstraten-Schoch betekent altijd een evenement in de boekenwereld […] Het is bijzonder geschikt als geschenk voor de dames. De echtgenoot die zijn vrouw wil verrassen, de jongeman die zijn meisje iets moois en waardevols wil geven, ouders die iets fraais zoeken voor hun dochter, - zij allen zullen met dit boek een goede beurt maken”.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch en G.H.J. v.d. Molen (red.). Christelijk vrouwenboek. ‘s-Gravenhage, D.A. Daamen, z.j. Linnen. (4), 256 p. 1e druk

 

Op recto schutblad aantekening “J. de Savornin Lohman” en in de hand van Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C) 7 namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. De groote levenswet. ‘s-Gravenhage, D.A. Daamen, z.j. Linnen. (6), 232 p. 1e druk.

 

Op recto Franse titelpagina aantekening “Ds. van Hoogstraten” en 7 namen van personen aan wie dit boek door hem uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. Van blijde werkelijkheid. Woorden voor elken dag. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, z.j. Linnen (bijeengehouden door geïmproviseerde katoenen omslag). 1e druk.

 

Op titelpagina (waar een groot gat in is geknipt) aantekening “G. v. Hoogstraten”. Letterlijk stukgelezen.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

A. van Hoogstraten-Schoch. “Het gezin”. In: Dingen van waarde in ons leven. Den Haag, J.N. Voorhoeve, z.j. Linnen. 160 p. 1e druk

 

Op recto schutblad enkele namen van personen aan wie dit boek uitgeleend is geweest.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel v.H. (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

 

 

XIII-H François

 

 

“Eindreeks 35 (Van Hoogstraten)”. In: Gens Nostra XXIII, 9/10/11, september/oktober/november 1968. Ingenaaid. 126 p. Exemplaar voor dochter Erna.

 

         Uitwerking van de afstamming van Karel de Grote, tot en met de kleinkinderen van François. Met diverse aantekeningen in de hand van François.

         Inliggend:

         “Afstamming van Bernarda Margaretha van Hoogstraten geb. 1933 van Karel de Grote (Keizer Carolus Magnus) (742-814) Volgens “Gens Nostra” v/d Nederl. Genealog. Ver. (A’dam) 1968, p 241-366, Gegevens generaties 22-41 van F[rançois]. V.H.” (katern van 2 gevouwen diplomata in de hand van François);

2 fotokopieën uit de genealogie Von Amsberg, waarop Jean van Croy en Marie van Craon (voorouders van v.H.) voorkomen;

Brief (1 vel), gedateerd 8 januari 1969, van François, aan zijn dochter en schoonzoon Erna en Arnout. Incipit: “Hierbij ‘n nieuwe filiatiestaat v. Carolus Magnus”.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       7 juli 2002

 

Zelfde werk. Exemplaar voor zoon Jan. 

 

         Uitwerking van de afstamming van Karel de Grote, tot en met de kleinkinderen van François. Met diverse aantekeningen in de hand van François.

         Inliggend:

         “Afstamming van Jan Samuël François van Hoogstraten geb. 1922 van Karel de Grote (Keizer Carolus Magnus) (742-814) Volgens “Gens Nostra” v/d Nederl. Genealog. Ver. (A’dam) 1968, p 241-366, Gegevens generaties 22-41 van F[rançois]. V.H.” (katern van 2 gevouwen diplomata in de hand van François);

Doorslag typoscript “Afstammeling van de Koningen der SICAMBERS”, 4 p. Gedateerd, Lunteren, Febr. 1961 en ondertekend door “F. van Hoogstraten”

Brief (1 vel), gedateerd 7 januari 1969, van François, aan zijn zoon Jan (“Dear Boy”). Incipit: “Hierbij een nieuwe verrassing.”.

 

         Herkomst:   Donatie David Jan van Hoogstraten (XV-N)

         Datum:       Februari 2012

 

 

XIII-H François (x Alida Hendrika Maria Wigman)

 

 

Van Hoogstraten-Wigman, A.H.M. Beelden uit mijn kinderjaren. Lunteren in grootmoeders tijd. Barneveld, BDU, 1977. Geniet. 48 p. Geïllustreerd met foto’s, en pentekeningen door B.M. Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e).

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e)

         Datum:       16 december 2003

 

 

Van Hoogstraten-Wigman, A.H.M. Minsen Kieken. Barneveld, BDU, s.d. Geniet. 28 p. Met illustraties door B.M. Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e). “Parallelreeks” nr. 3. Oplage: 500 exx.

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e)

         Datum:       16 december 2003

 

 

XIII-I Samuel Anne

 

 

Uit heilige volmacht. Het leven van Baron Paul Nicolay, stichter van de Russische Christen-Studenten-Vereeniging. Den Haag, Zendings-Studie-Raad, 1926. Ingenaaid. 48 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       16 december 2003

 

 

“Een persoonlijke indruk”. In: Nederl. Christen Officieren Kring voor Leger en Vloot – Nieuw Zuylen 1930-1931. Soerabaia, mei 1931. Geniet in omslag. 16 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       16 december 2003

 

“Jeugdbeweging en jeugdwerk in Indië”. In: Wolanda-Hindia IX, 3, december 1935. Geniet in omslag. 12 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       16 december 2003

 

 

“Op tournee”. In: Hengeloosch Zendingsblaadje, juli 1937. Katern van 8 p. “Extra Nummer”.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       16 december 2003

 

 

“Verslag van den voorzitter”. In: Jaarverslag 1937. Wijkverpleging Mardi Santosa te Soerabaia. Soerabaia, 1937. Geniet in omslag. 12 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       16 december 2003

 

 

“De komende conferentie” en “Dr. John Sung in Soerabaia”. In: Zendingstijdschrift De Opwekker, LXXXIV, 10, oktober 1939. Ingenaaid. 64 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       16 december 2003

 

M.Th. van Hoogstraten-von Steiger. “Een waar verhaal uit Indonesië”. In: Ons Verbondsblad, XX, 4, 15 december 1946. Geniet. 32 p.

 

         Herkomst:   Archief

         Datum:       16 december 2003

 

 

XIII-I-d Renée Louise

 

R.L. van Holthe tot Echten-Van Hoogstraten, Alta Peto. Leven en werken van Arthur von Steiger 1861-1936, Zelhelm 2006. 90 p.

 

         Inliggend:    Brief van de auteur aan Guus van H. (XVI-A) met uitnodiging voor de boekpresentatie op 4 maart in Vorden. Op p. 57 is een aan A. von Steiger toegeschreven spiegel afgebeeld met het wapen Van Hoogstraten en het jaartal 1894. Deze spiegel is echter afkomstig van J.S.F. van Hoogstraten en heeft met het werk van Von Steiger niets van doen.

        

         Herkomst:   Donatie R.L. van Holthe tot Echten – Van Hoogstraten

         Datum:       16 januari 2006.

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Donatie M. Roscam Abbing

         Datum:       2010.

 

 

XIII-H-d Constantia

 

 

(vertaling). Bayle, François. Schoonheid van effecten. Van muntbewijs tot obligatie. Alphen aan den Rijn, Samsom Uitgeverij, 1980. Linnen met stofomslag. 160 p.

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e)

         Datum:       21 juni 2002

 

 

(vertaling). Legler, Rolf. Languedoc-Roussillon. Kunst, cultuur en landschap van de Rhône tot de Pyreneeën. De Bilt, Cantecleer, 1981. Ingenaaid. 288 p.

 

         Met gesigneerde opdracht “Voor Erna […] Mei ‘83”

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e)

         Datum:       21 juni 2002

 

Gloria Mundi. Een wereldreis in 1913-1914. Bezorgd door Constance van Hoogstraten. Zutphen (Walburgpers) 2012. 160 p. Boek over de reis die haar vader F. v.H. (XIII-H) maakte.

 

Gesigneerd exemplaar

 

         Herkomst:   Donatie Constance aan de Stichting Familie Van Hoogstraten (de stichting heeft financieel bijgedragen aan het boek)

         Datum:       14 maart 2012

 

 

 

XIII-H-e Bernarda Margaretha

 

 

Grensverhalen. Broek (Gr.), Uitgeverij Noorderlicht, 1998. Ingenaaid met stofomslag. 80 p. Oplage: 500 exemplaren. Dit is nr. 261.

 

         Herkomst:   Donatie Erna Roscam Abbing-van Hoogstraten (XIII-H-e)

         Datum:       21 juni 2002

 

 

 

XIV-B Jean Gustave Ulric

 

Afscheidsdienst gehouden door Ds. J.G.U. van Hoogstraten op zondag 27 october [1946] te ’s-Gravenpolder. S.l., [1946]. Geniet in omslag. 12 p.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel van Hoogstraten (XV-C)

         Datum:       16 december 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Met op verso voorplat lange, gesigneerde, opdracht “Aan tante Miep”.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel van Hoogstraten (XV-C)

         Datum:       16 december 2003

 

 

Zelfde werk.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel van Hoogstraten (XV-C)

         Datum:       16 december 2003

 

 

 

XIV-J Matthijs Herbert

 

 

M.A. van Hoogstraten-van Groningen. Verhalen van Mia uit de Oldeslo-bode. 1990-2000. Den Haag/Amsterdam, in eigen beheer, 2002. 46 p. in ringbandje.

 

         Herkomst:   Donatie Thijs van Hoogstraten (XV-L)

         Datum:       4 juni 2002

 

 

 

XV-E Hans Dirk

 

 

Interpretatie. Een onderzoek naar de veranderingen in het denken van Dietrich Bonhoeffer en naar de consequenties daarvan voor de vertolking van de bijbel. Assen, Van Gorcum & Comp. B.V., 1973. Ingenaaid. (16), 216 p.

 

         Academisch proefschift.

         Inliggend:

         Gedrukt kaartje “Receptie na afloop der promotie in de kosterij van de Lutherse Kerk”;

         “Stellingen” (1 gevouwen vel);

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel van Hoogstraten (XV-C)

         Datum:       17 juli 2002

 

 

Zelfde werk.

 

         Op recto schutblad de aantekening “Roscam Abbing / Bilthoven. ’73 / v.d.S.”

 

         Herkomst:   Donatie nalatenschap Arnout Roscam Abbing

         Datum:       13 juli 2004

 

 

Niet zonder risico. Over geloof en marxisme. Een persoonlijk verslag van een groeiend inzicht. Baarn, Ten Have, 1979. Ingenaaid. 144 p. “Oekumene” X, 5.

 

 

         Herkomst:   Donatie nalatenschap Arnout Roscam Abbing

         Datum:       13 juli 2004

 

 

Het gevangen denken. Een bevrijdingstheologie voor het ‘vrije Westen’. Kampen, Kok Agora, 1986. ingenaaid. 268 p.

 

         Inliggend: Brief (1 vel), gedateerd 7 april 1987, van de auteur, aan Arnout Roscam Abbing

         Herkomst:   Donatie nalatenschap Arnout Roscam Abbing

         Datum:       13 juli 2004

 

Religie en totalitarisme. Beschouwingen bij een onvrijwillig afscheid. Z.p., DAMON, 1998. Ingenaaid. 112 p.

 

         Herkomst:   Donatie Hans Dirk van Hoogstraten (XV-E)

         Datum:       7 september 2002

 

 

Zelfde werk.

 

         Inliggend: Nieuwjaarswens (1 vel fotokopie met handgeschreven toevoeging en ondertekening) voor 1999. 

         Herkomst:   Donatie nalatenschap Arnout Roscam Abbing

         Datum:       13 juli 2004

 

 

 

XV-E-d Dorine Aconia

 

Vuurtorens. Betrouwbare bakens, inspirerend erfgoed. Alphen aan den Rijn, Icob / Atrium, [2000]. Fotografie: Herman Scholten. Karton met stofomslag. 96 p.

 

         Inliggend: “De vuurtoren van: Ameland”. Tekening in waskrijt door Suzanne Davita (XVI-A-a), ongedateerd [2004], ongesigneerd.

 

         Herkomst:   Donatie Gustaaf Gerard Samuel (XV-C)

Datum:       15 mei 2005

 

Villa’s in Nederland. Onder architectuur gebouwde huizen 1900-2000. Alphen aan den Rijn, Icob / Atrium, [z.jr.]. 128 p.

 

        

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

Datum:       28 juni 2012

 

 

XV-L Matthijs Herbert

 

“Alles anders in Afrika. Het wereldcongres: hoe Amsterdam er was in Bulawayo”. In: In dit Amsterdam. Maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam XLII, 08, oktober 2003.

 

         Herkomst:   Donatie Thijs van Hoogstraten (XV-L)

         Datum:       25 december 2003

 

 

XV-O Nicholas Frans

 

 

The fields of Ambrosia. Selections from the new musical. CD 1995

 

         Herkomst:   Michiel Roscam Abbing

         Datum:       September 2006

 

 

XVI-A Gustaaf Herman Paulus

 

 

(vertaling). D.H. Duco. Vve Hasslauer successeur de Gambier. Catalogue de 1868 précédé d’une introduction historique et d’une nomenclature explicative. Leiden, Pijpenkabinet, 1988. XXIV, (188) p.

 

Herkomst:   Donatie Gustaaf Herman Paulus van Hoogstraten (XVI-A)

         Datum:       6 augustus 2004

 

 

“Essai de bibliographie des études chariennes”. Overdruk uit: Lectures de René Char. Etudes réunies par Tineke Kingma-Eijgendaal et Paul J. Smith. Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1990. “C.R.I.N. (Cahiers de recherches des instituts néerlandais de langue et de littérature françaises) n° 22. Geniet. 20 p.

 

Herkomst:   Donatie Gustaaf Herman Paulus van Hoogstraten (XVI-A)

         Datum:       12 augustus 2002

 

 

 

C.    Ex libris van Hoogstraten

 

 

 

X-C Adriaan

 

 

Eloge de la folie. Nouvellement traduit du latin d’Erasme. Par M. de la Veaux. Avec les figures de Jean Holbein gravées d’après les dessins originaux. Basel, J.J. Thurneysen, le Jeune, 1780. Halfleder met kartonnen platten. (4), XVI, 394 p.

 

Op titelpagina de aantekening “A. De Hoogstraten” (= Adriaan van Bijnkershoek van Hoogstraten (X-C)).

 

Op verso voorplat gedrukt etiketje met de naam “Van Bijnkershoek Van Hoogstraten”.

 

Herkomst:   Donatie Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K)

         Datum:       12 oktober 2002

 

 

 

D.   Literatuur betreffende geparenteerde families

 

 

 

Bosch, van den

 

Noordziek, B\ J.J.F. Wijlen de Z\ A\ B\ I. Van den Bosch. Laatst Groot Secretaris der orde en oud A\ M\ van l’Union Royale. S.l., s.d. Ingenaaid. 8 p. Op recto voorplat in de hand van J.S.F. (XIV-K): “Izaäk van den Bosch / 10/10/1809 – 4/5/1864 / Rotterdam Wiesbaden.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       15 mei 2005

 

 

Braam, van

 

Ewaldus Kist. Lofrede op Pieter van Braam. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1818. Karton. 138 p. Op verso voorplat ex libris François (XIII-H) en in de hand van J.S.F. (XiV-K) de aantekening "Family Archive".

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François (XIV-K)

         Datum:       15 mei 2005

 

 

Frieswijk

 

Hoogstraten, Johan van. Vriendengroet, aan den welëerwaardigen heere Benjamin Frieswyk, veelgeächten evangeliedienaar der Hervormde Kerkgemeente in ‘s Graavenhaage; bij de vervulling van deszelfs vijfënywintigjaarigen dienst aldaar, den 27 van Herfstmaand MDCCXCVII. Gevouwen plano.

 

         De auteur is geen familie, Benjamin Frieswijk is wel familie van Maria Wilhelmina Frieswijk, de tweede echtgenote van Samuel Anne (XI-B).

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       23 mei 2002

 

 

De Jong van Rodenburg

 

 

Bruijn, J.R. en Carla van Baalen, Van zeeman tot residentieburger. Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Hilversum, Verloren, 1996.

 

         Hierbij:       Recensie NRC Handelsblad 21 februari 1997

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing. In bruikleen

Datum:       3 juli 2012

 

 

Carla van Baalen en Dick de Mildt, ‘Weest wel met alle menschen’. De ‘Kaapse Brieven’ van Cornelius de Jong van Rodenburgh. Hilversum, Verloren, 2012. 640 p.

 

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing. In bruikleen

Datum:       3 juli 2012

 

 

Schrijver / Petrus Scriverius

 

Scriverius, Petrus. Gedichten. Benevens een Uytvoerige Beschryving van het Leeven des Dichters; Verrykt met deszelfs Afbeeldingen, en Lofdichten, zo van Oude, als Hedendaagsche Poëeten. Amsterdam. Jan Hartig, 1738. Volmarokijn. Rug verguld. (18), 72, (2), 154 p. Op verso voorplat ingeplakt ex libris François v.H. (XIII-H).

 

In een noot op p. 37 wordt melding gemaakt van het geslacht v.H.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing. In bruikleen

Datum:       7 juli 2002

 

 

Placaet nopende den ghenen die de konst van boeck-drukken komen besien. Het koppermaandagvers van Petrus Scriverius uit 1612. Uitgegeven en toegelicht door Gerdien C. Kuiper, Leiden (De Ammoniet) 1989

 

         Herkomst:   Donatie Arend Hubrecht

         Datum:       1 oktober 2006

 

Elias, J.E. De vroedschap van Amsterdam 1578-1795. Haarlem, Vincent Loosjes, 1903-1905. 2 delen. CLXXVIII, 1410 p. Halfleder met lederen hoeken en gedecoreerde, vergulde ruggen. Met genealogie-Schrijver.

 

Ex libris François (XIII-H) met op verso voorplat diens exlibris, gedateerd 1941.

 

         Herkomst:   Donatie J.S.F. van Hoogstraten (XIV-K). In bruikleen

         Datum:       7 september 2003

 

 

K. Hazelzet, Burgers en bestuurders. Het stadhuis van Oudewater. Zwolle, Catena, 1988. Op blz. 15 kleurenfoto van portret van Baljuw Hendrik Schrijver (1610-1665)

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing. In bruikleen

         Datum:       3 juli 2012

 

 

E.J. Wolleswinkel, ‘De portretten van Petrus Scriverius en zijn familie’, Overdruk uit Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 31 (1977), 105-119.

 

         Herkomst:   Donatie Arend Hubrecht

         Datum:       1 oktober 2006

 

 

Pierre Tuynman, with the assistance of Michiel Roscam Abbing, 'Two histo­ry books that never appeared. Scriverius, Melis Stoke, the Widow van Wouw and Gouthoeven. Scriveriana I', Quae­rendo, a quarter­ly jour­nal from the low countries devoted to manu­scripts and printed books, 27/2 (1997), 77-112. Gekopieerde overdruk, geniet.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       01 juli 2012

 

 

M. Roscam Abbing & P. Tuynman, “De ‘Schrijver-Van Rodenburg-bijbel’ in het familiearchief Van Hoogstraten”. In: De Nederlandsche Leeuw CXIX, 7-8, juli-augustus 2002. Kolom 319 t/m 338.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       27 september 2002

 

 

M. Roscam Abbing, ‘Ooit gehoord van Petrus Scriverius?’, in: Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut, 2010/2, 16.

 

         Herkomst:   Donatie M. Roscam Abbing

         Datum:       2010

 

 

Son, van

 

“Genealogie van het geslacht Van Son”. Overdruk uit A.A. Vorsterman van Oyen. Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën. Groningen, 1881. Katern van 4 p. (groot formaat).

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       15 november 2003

 

 

Willem van Son. Eenige beschouwingen over de Wet, houdende Verbodsbepalingen tegen het dragen van Wapenen. Utrecht, J. de Kruyff, 1891. Gedecoreerd buckram. Sneden verguld. 48 p. Dissertatie.

 

         Herkomst:   Donatie Jan Samuel François van Hoogstraten (XIV-K)

Datum:       Onbekend

 

 

Annie Foore, De van Sons. Een verhaal uit Indië. ’s Gravenhage 1881. Twee delen.

 

         Herkomst:   Donatie David Jan van H. (XV-N)

         Datum:       Februari 2012

 

 

H.J.A. van Son, ‘De herkomst van het geslacht van Son’, Overdruk uit het Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’, 1931

 

         Herkomst:   Donatie David Jan van H. (XV-N)

         Datum:       Februari 2012

 

 

H.J.A. van Son, ‘Het geslacht van Son te Tilburg’, Overdruk uit het Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’, 1933

 

         Herkomst:   Donatie David Jan van H. (XV-N)

         Datum:       Februari 2012

 

 

H.J.A. van Son, ‘De gemeenschappelijke afstamming van twee geslachten van Son’, Overdruk uit het Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’, 1939

 

         Herkomst:   Donatie David Jan van H. (XV-N)

         Datum:       Februari 2012

 

 

H.J.A. van Son, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Son eertijds geheeten Van Broechoven. 10 delen in 7 uitgaven (deel I en II 1947, inliggend visitekaartje van de auteur, presentieexemplaar aan F. van Hoogstraten, deel III 1951, deel IV 1947, deel V 1949,met inliggend foto uit 1905 van een op. P. 29 ook afgebeelde grafsteen, deel VI, 1949, deel VII 1950, deel VIII, IX en X 1953 met inliggend briefkaart van de auteur aan F. van Hoogstraten. Een tweede exemplaar van het laatste deel (VIII, IX en X) met de aantekening “dit is later voor Wernard van Voorst van Beest oudste zoon van Nick en Lily van Son

 

         Herkomst:   Donatie David Jan van H. (XV-N)

         Datum:       Februari 2012

 

 

 

Stralen, van

 

L.J.A. Braakenburg. “Het geslacht van Stralen”. In: Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genoodschap “De Nederlandsche Leeuw”, III, 6 en 7, 1885.

 

         Van aflevering 7 zijn 2 exemplaren aanwezig, waarvan één onafgesneden.

         Inliggend in aflevering 6: een overdruk van dit artikel, met de aantekening: “Uit Hoogachting / van den Schrijver”, en een (minuut?) brief van de auteur, met enkele vragen over het geslacht Van Stralen, gedateerd 23 mei 1885.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       15 november 2003

 

 

 

 

E.   Literatuur betreffende niet geparenteerde Van Hoogstratens

 

 

 

Hooghstraten, Huybert. Verklaringe Dienende tot Destructie van de Positive van de Attestatie. Dordrecht, By de Weduwe van Jasper, en by Dirck Goris, 1685. Katern van 8 p.

 

         Inliggend: Briefkaart, gedateerd 4 mei 1938, van B.M. Israël, waarin dit werkje wordt aangeboden aan François (XIII-H).

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Hoogstraten, J[akobus] van. Ameliestein, In III Boeken. Amsteldam, Jakobus van Hoogstraten, 1760. Kartonnen platten. 52 p.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       16 december 2003

 

 

Roscam Abbing, Michiel. “de Haagse dichter en vroedschap Johan van Hoogstraten (1741-1801)”. In: Gens Nostra LX, 6 juni 2005 (p. 326-337). Geniet. 84 p.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       14 augustus 2005

 

 

Tuynman, Pierre, with the assistance of Michiel Roscam Abbing. “An unknown letter of Frederic Sandius to Hugo Grotius accompanying Everard van Reyd’s manuscript”. In: Quearendo XXXV, 1-2, 2005 (p. 21-34). Gelijmd. 156 p.

 

         Herkomst:   Donatie Michiel Roscam Abbing

         Datum:       14 augustus 2005

 

 

F.    Documentatie, ongepubliceerd

 

 

Hoogstraten, Jan Willem Pieter van. Aanteekeningen betreffende het geslacht van Hoochstraten, later van Hoogstraten. Cahier, halflinnen met kartonnen platten, circa 300 p. Overzicht van het genealogisch onderzoek naar de familie van Hoogstraten, door J.W.P. (XII-D). Met vele (wapen)tekeningen, overgetrokken handtekeningen.

 

         Inliggend onder meer een doorslag (1 vel typoscript) van een rondschrijfbrief, gedateerd 14 augustus 1941, van J.W.P.’s neef François (XIII-H), waarin deze zijn hem bekende familieleden verzoekt om informatie, teneinde het werk van zijn op 18 maart 1941 overleden oom voort te zetten. “Het wordt voor het nageslacht dan een mooi gedocumenteerd werk”.

 

         Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       15 mei 2005

 

 

Hoogstraten, Jan Willem Pieter van. Twee schriften “Genealogie van Hoogstraten. I en II”. Voorwerk voor bovengenoemde aantekeningen.

         

Herkomst:   Archief Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       15 mei 2005

 

 

Hoogstraten, Guus van & Roscam Abbing, Michiel, Inventaris Familiearchief Van Hoogstraten I Hoogstratiana, en Roscam Abbing, Michiel en Tuynman, Pierre, Inventaris Familiearchief Van Hoogstraten II Scriveriana. Een door het Nationaal Archief geprint exemplaar van de inventaris, in rode ordner.

 

         Herkomst:   Nationaal Archief te Den Haag

         Datum:       2004

 

 

Hoogstraten, Guus van & Roscam Abbing, Michiel. Inventaris Familiearchief Van Hoogstraten. Mini CD-R (86,7 MB) met hierop de inventaris van het familiearchief, in twee rijk geïllustreerde delen: Hoogstratiana.pdf (539 p.) en Scriveriana.pdf (97 p.).

 

         Toegevoegd vóór in door het Nationaal Archief te Den Haag afgedrukte versie van de inventaris, in rode ordner.

 

         Herkomst:   Stichting Familie van Hoogstraten

         Datum:       15 mei 2005

 

 

Roscam Abbing, Michiel. Iconografische documentatie in ordners, bevattende met name foto’s (zwart wit en kleur), beschrijvingen en gevoerde correspondentie

 

Ordner 1: oudste portretten Van Hoogstraten

Ordner 2: portretten Van Hoogstraten

Ordner 3: Bijnkershoek van Hoogstraten

Ordner 4: Schrijver

Ordner 5: Overige portretten

Ordner 6: Documentatie per portret

Ordner 7: Bronnen

 

 

         Herkomst:   M. Roscam Abbing. In bruikleen

         Datum:       15 juli 2012